Instrukcje techniczne

Instrukcje podzielone są na moduły występujące w aplikacji, a następnie na części przeznaczone dla szkół i placówek oświatowych oraz dla jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty.

W osobnej kategorii można odnaleźć komentarze merytoryczne.

Uczniowie

Szkoła

Etykiety na liście uczniów

Komunikat z informacją o liczbie uczniów ze statusem "UCZY SIE" w poprzednich latach szkolnych

Pobyt matki i dziecka w MOW

Poradnia

Uczniowie

Dane identyfikacyjne ucznia

Przypisanie ucznia do oddziału dodatkowego

Oddziały dodatkowe w poradni

Dane zbiorcze

Szkoła

Infrastruktura

Powierzchnia gruntów oraz obiektów budowlanych

Powierzchnia terenów sportowych

Obiekty sportowe niebędące w dyspozycji szkoły

Zakres dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych

Biblioteka

Finanse

Koszty wynagrodzeń pracowników

Przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/Minister

Wynagrodzenia na stanowiskach pedagogicznych

Zatrudnienie

Wymiar zatrudnienia - pracownicy niebędący nauczycielami

Rozwiązanie stosunku pracy

Inne

Wychowanie do życia w rodzinie

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

JST

Finanse

Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie oświatą

Wynagrodzenia na stanowiskach pedagogicznych