Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

W celu modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych dotyczących uczniów, którzy uczęszczali na zacięcia wychowania do życia w rodzinie, należy w zakładce WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE przy wybranym spisie wybrać opcję MODYFIKUJ.

okno dane zbiorcze inne zakładka wychowanie do życia w rodzinie z zaznaczonym przyciskiem modyfikuj

Modyfikacji podlegają pola:

  • Klasa,

oraz pola dostępne od roku 2019/2020

  • Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach,
  • W tym liczba dziewcząt.

formularz modyfikuj dane o liczbie uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Zmienione dane będą widoczne w oknie danych zbiorczych w module wychowanie do życia w rodzinie.

okno dane zbiorcze inne zakładka wychowanie do życia w rodzinie z zaznaczonym fragmentem po modyfikacji danych