Formularz

Formularz dedykowany u偶ytkownikom SIO, kt贸rzy maj膮 problemy z logowaniem, a tak偶e osobom, kt贸re nie posiadaj膮 jeszcze danych do logowania. Zg艂oszenia dotycz膮ce innych kategorii s膮 dost臋pne dla u偶ytkownik贸w po zalogowaniu do aplikacji SIO w zak艂adce POMOC.


  Formularz zosta艂 wys艂any.

  Dzi臋kujemy!

  Powr贸t do formularza

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 Og贸lnego Rozporz膮dzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, 偶e:

  • administratorem danych osobowych os贸b zadaj膮cych pytanie dotycz膮ce SIO jest Minister Edukacji i Nauki. Minister Edukacji i Nauki powierzy艂 przetwarzanie danych osobowych u偶ytkownik贸w SIO Informatycznemu Centrum Edukacji i Nauki w Warszawie, adres: al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa;
  • Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki wyznaczy艂o Inspektora Ochrony Danych, z kt贸rym mog膮 si臋 Pa艅stwo kontaktowa膰 w sprawach przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych za po艣rednictwem poczty elektronicznej: inspektor@icein.gov.pl;
  • Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki b臋dzie przetwarza艂o Pa艅stwa dane osobowe w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku. Pa艅stwa dane osobowe s膮 przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na administratorze wynikaj膮cego z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o艣wiatowej;
  • dane osobowe mog膮 by膰 udost臋pnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepis贸w prawa, a tak偶e podmiotom, z kt贸rymi Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki zawar艂o umow臋 w zwi膮zku z realizacj膮 us艂ug na rzecz Informatycznego Centrum Edukacji i Nauki (np. kancelari膮 prawn膮, dostawc膮 oprogramowania, zewn臋trznym audytorem);
  • Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki nie zamierza przekazywa膰 Pa艅stwa danych osobowych do pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej;
  • przez okres przetwarzania Pa艅stwa danych, niezb臋dny do prawid艂owego rozpatrzenia skargi lub wniosku przez Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki, maj膮 Pa艅stwo prawo uzyska膰 kopi臋 swoich danych osobowych w siedzibie Informatycznego Centrum Edukacji i Nauki.

  Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, 偶e:

  • przez okres przetwarzania Pa艅stwa danych, niezb臋dny do prawid艂owego rozpatrzenia skargi lub wniosku przez Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki, przys艂uguje Pa艅stwu prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a tak偶e prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne. Konsekwencj膮 niepodania danych b臋dzie brak mo偶liwo艣ci zadania pytania dot. SIO;
  • Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki nie podejmuje decyzji w spos贸b zautomatyzowany w oparciu o Pa艅stwa dane osobowe.