Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych należy w pierwszym kroku w prawym górnym rogu okna wybrać rok kalendarzowy oraz kwartał. Następnie by rozpocząć modyfikację należy wybrać przycisk OŁÓWKA.

okno z widokiem na zakładkę pracownicy niebędący nauczycielami z oznaczonym przyciskiem ołówek

W nowym oknie pojawią się dane, które należy modyfikować.

okno modyfikuj informacje o wymiarze zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami z oznaczonym przyciskiem zapisz

Po zmianie danych w formularzu, należy je zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Dane widoczne po zapisanej modyfikacji:

okno z widokiem na zakładkę pracownicy niebędącymi nauczycielami z danymi po modyfikacji