Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Modyfikację wprowadzonych danych należy rozpocząć od wybrania okresu sprawozdawczego, który będzie zmieniany, a następnie kliknięcia ikonę OŁÓWKA.

okno z widokiem na zakładkę pracownicy z oznaczonym rokiem kalendarzowym i przyciskiem modyfikacji

Zmiana wprowadzonej w formularzu wartości.

okno z widokiem na modyfikację wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą.

Wypełniony formularz należy zapisać za pomocą przycisku ZAPISZ.

A następnie pojawi się informacja o jego pomyślnym zapisaniu: Operacja zakończona pomyślnie.

Zmiany zostaną zapisane w formularzu:

okno z widokiem na zakładkę pracownicy z danymi po modyfikacji