Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych – Rejestracja

Formularz jest aktywny w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, a także w zespołach i jednostkach złożonych, w skład których wchodzą wyżej wymienione placówki.

Instrukcja Merytoryczna – Dane o Działalności Czas Pracy

Aby wprowadzić dane dotyczące czasu pracy należy kliknąć w zakładkę Dane zbiorcze i Dane o działalności, a następnie z okna głównego rozwinąć listę za pomocą strzałki i wybrać Czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych. Po wybraniu zakładki dotyczącej czasu pracy należy wybrać rok szkolny, a następnie kliknąć w przycisk DODAJ.

widok okna dane o działalności czas pracy z zaznaczoną możliwością wyboru roku szkolnego i przycisku dodaj

Po kliknięciu przycisku DODAJ pojawi się formularz, w którym należy wprowadzić informacje o czasie pracy w placówkach wychowania przedszkolnego lub oddziałach przedszkolnych.

widok formularza dodaj informacje o czasie pracy w placówkach wychowania przedszkolnego lub oddziałach przedszkolnych

Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Po zapisaniu danych pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Wprowadzone dane wyświetlą się w oknie głównym.

widok okna po wprowadzeniu danych