Instrukcje techniczne

Panel użytkownika

Powrót do listy

Panel użytkownika jest miejscem, z którego można obejrzeć zakres uprawnień, szczegółowe informacje dotyczące danych konta, zmienić hasło, czy dane do kontaktu.

Aby podejrzeć dane należy kliknąć w prawy górny róg na swój identyfikator  Okienko z widokiem na przykładowy identyfikator użytkownika po kliknięciu pojawi się okno wyboru:

Okno z podziałem na dostępne funkcje: panel użytkownika, wyloguj

Po kliknięciu w opcję PANEL UŻYTKOWNIKA wyświetli się okno zawierające trzy zakładki:

  • PROFIL
  • PODMIOTY
  • MOJE WNIOSKI

Okno z widokiem na zakładki profil, zmiana danych kontaktowych, moje wnioski

PROFIL – Po wejściu w zakładkę wyświetlą się dane konta:

– Login

– Numer PESEL

– Imię

– Drugie imię

– Nazwisko

– Adres e-mail

– Numer telefonu

UWAGA: Dane konta to dane używane do resetu hasła czy odzyskania loginu.

W celu utrzymania aktualności maila niezbędnego do resetu hasła i odzyskania loginu, należy potwierdzić adres e-mail.

Komunikat Potwierdź aktualność danych konta- e-mail wyświetla się raz na kwartał -90 dni od daty poprzedniego potwierdzenia.

Okno Potwierdź aktualność danych konta - e-mail

Po kliknięciu przycisku PRZEJDŹ ,aplikacja przerzuca do zakładki PROFIL gdzie znajdują się dane konta użytkownika.

widok na zaznaczoną zakładkę PROFIL

W profilu należy zweryfikować poprawność danych konta.

Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawność adresu e-mail, oraz czy jest dostęp do skrzynki z danego adresu, następnie korzystamy z przycisku Potwierdź e-mail:

widok na dane z profilu

Po potwierdzeniu danych na dole ekranu pojawi komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Przy danych dotyczących adresu pojawi się zielony znaczek zielony znaczek ,oraz data potwierdzenia poprawność e-mail.

W zakładce PROFIL można również dokonać zmiany hasła używając opcji ZMIEŃ HASŁO:

okno zmiany hasła

Potwierdzenie zmiany akceptujemy poprzez kliknięcie przycisku WYŚLIJ.

Oraz modyfikacji danych adresu email i numer telefonu po wybraniu opcji MODYFIKUJ.

okno aktualizacji danych

Potwierdzenie akceptujemy poprzez kliknięcie przycisku WYŚLIJ.

PODMIOTY– w zakładce znajduje się lista podmiotów do których użytkownik ma upoważnienie:

okno z widokiem podmiotów do których użytkownik ma upoważnienie

Po wybraniu opcji ZMIEŃ DANE KONTAKTOWE można dokonać zmiany danych kontaktowych użytkownika związanych z upoważnieniem do wskazanego podmiotu.

okno zmiany danych kontaktowych z zaznaczonym przyciskiem zapisz dane

Akceptację należy potwierdzić klikając w przycisk ZAPISZ DANE.

Z opcji PRZEDŁUŻ można skorzystać jeśli upoważnienie wygasa:

okno z zaznaczoną możliwością przedłużenia upoważnienia

Z poziomu tej zakładki można też złożyć wniosek o upoważnienie do nowego podmiotu korzystając z funkcji NOWY WNIOSEK.

okno z możliwością złożenia nowego wniosku

MOJE WNIOSKI – w tej zakładce znajduje się lista wniosków użytkownika:

okno z widokiem listy wniosków użytkownika

Po kliknięciu we wniosek- POKAŻ SZCZEGÓŁY pojawi się możliwość jego podglądu.

okno z widokiem szczegółów wniosku