Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Aby dokonać modyfikacji danych dotyczących Wydatków i dotacji należy rozpocząć od wyboru roku szkolnego oraz okresu sprawozdawczego, który będzie modyfikowany, a następnie przy odpowiednim sprawozdaniu kliknąć w przycisk menu i wybrać opcje MODYFIKUJ.

okno finanse zakładka wydatki i dotacje z zaznaczoną możliwością modyfikacji

Następnie należy wprowadzić dane, które mają zostać poprawione i zatwierdzić dane klikając w przycisk ZAPISZ.

formularz modyfikuj wydatki i dotacje na placówki prowadzone przez organy prowadzące inne niż JST/Minister

Po zapisaniu formularza pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Zmodyfikowane dane pojawią się w formularzu głównym.

okno wydatki i dotacje na placówki prowadzone przez organy prowadzące inne niż JST/Minister po modyfikacji danych