Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych – Usunięcie

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych w Czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych, należy wejść w Dane zbiorcze i Dane o działalności, a następnie z okna głównego rozwinąć listę za pomocą strzałki i wybrać Czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych.

Po wybraniu zakładki dotyczącej czasu pracy należy wybrać rok szkolny, a następnie ikonę KOSZ.

widok okna dane o działalności czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych

Po kliknięciu w KOSZ pojawi się komunikat potwierdzający chęć usunięcia danych, który należy zatwierdzić przyciskiem USUŃ.

okno z widokiem na potwierdzenie usuniecia

Po usunięciu danych pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po wykonaniu operacji usunięcia, wypełniony formularz danych zostanie usunięty z listy:

Obraz zawierający okno czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych po modyfikacji danych generowany automatycznie