Instrukcje techniczne

Przekazywanie szko艂y/plac贸wki

Powr贸t do listy

Przekazanie szko艂y/plac贸wki o艣wiatowej odbywa si臋 na podstawie poni偶szego schematu:

 1. JST/Minister ma mo偶liwo艣膰 przekazania wybranej plac贸wki poprzez wskazanie nowego organu rejestruj膮cego.
 2. Nowy organ rejestruj膮cy musi zaakceptowa膰 b膮d藕 odrzuci膰 przekazanie plac贸wki.
 3. W przypadku akceptacji przekazania plac贸wki

a) Przekazanie pomi臋dzy JST a Ministerstwem 鈥 zostanie wys艂any wniosek do GUS.

b) Przekazanie pomi臋dzy dwoma JST procedura przekazania zostaje zako艅czona.

 1. W przypadku odrzucenia przekazania przez JST/Ministra lub GUS, jednostka z kt贸rej przekazano plac贸wk臋 musi zaakceptowa膰 odrzucenie przekazania. Po wyja艣nieniu powodu odrzucenia przekazania przez nowy organ rejestruj膮cy lub GUS mo偶na ponownie rozpocz膮膰 proces przekazywania plac贸wki.

UWAGA! Szko艂a/plac贸wka nie mo偶e by膰 przekazywana z JST do organu prowadz膮cego innego ni偶 JST/Minister np. stowarzyszenia, fundacji czy osoby fizycznej. W przypadku przekazania plac贸wki prowadzonej przez JST do prowadzenia przez organ prowadz膮cy inny ni偶 JST/Minister nale偶y najpierw zlikwidowa膰 plac贸wk臋, a nast臋pnie zarejestrowa膰 j膮 na nowo z nowym sposobem ewidencjonowania.

Aby rozpocz膮膰 przekazywanie szko艂y/plac贸wki nale偶y wej艣膰 w boczne Menu i wybra膰 zak艂adk臋 PODMIOT , nast臋pnie LISTA PODMIOT脫W.

okno z widokiem na List臋 podmiot贸w

Nast臋pnie z listy plac贸wek nale偶y wybra膰 plac贸wk臋, kt贸ra b臋dzie przekazywana. W prawym g贸rnym rogu nale偶y klikn膮膰 w MENUprzycisk menu i nast臋pnie z listy wybra膰 PRZEKA呕 DO INNEGO JST/MINISTERSTWA.

okno z widokiem na wybran膮 plac贸wk臋 z oznaczonym w prawym g贸rnym rogu menu oraz funkcj膮 Przeka偶 do innego JST Ministerstwa

Po klikni臋ciu PRZEKA呕 DO INNEGO JST/MINISTERSTWA pojawi si臋 okno, w kt贸rym nale偶y poda膰 nowy Organ prowadz膮cy/rejestruj膮cy oraz dat臋 przekazania.

okno z widokiem na funkcj臋 przeka偶 podmiot do innego JST Ministerstwa

W kolejnym kroku nale偶y klikn膮膰 w znak LUPA聽i pojawi si臋 okno, w kt贸rym nale偶y wyszuka膰 organ, kt贸remu przekazuje si臋 szko艂臋/plac贸wk臋. Nowy organ najlepiej wyszuka膰 po numerze REGON.

okno z widokiem na wyb贸r nowego organu prowadz膮cego rejestruj膮cego

Wybrany w wyszukiwarce nowy organ prowadz膮cy/rejestruj膮cy zostanie wstawiony do formularza przekazania plac贸wki..

Potem nale偶y wybra膰 z kalendarza DAT臉 PRZEKAZANIA.

okno z widokiem na funkcj臋 przeka偶 podmiot do innego JST Ministerstwa z oznaczonym w lewym dolnym rogu kalendarzem

okno z widokiem na funkcj臋 przeka偶 podmiot innego JST Ministerstwa z uzupe艂nionymi wierszami

Po wprowadzeniu danych nale偶y klikn膮膰 w przycisk PRZEKA呕.

Pojawi si臋 poni偶sze okno:

okno z widokiem na potwierdzenie przekazania plac贸wki do innego JST Ministerstwa

W celu kontynuowania Przekazywania szko艂y/plac贸wki nale偶y klikn膮膰 w przycisk PRZEKA呕 lub w przypadku rezygnacji w przycisk ANULUJ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi si臋 komunikat聽 OPERACJA ZAKO艃CZONA POMY艢LNIE.

Lista plac贸wek przekazanych i b臋d膮cych w trakcie procesu przekazywania widoczna jest w Module PODMIOT 鈥 zak艂adka PRZEKAZYWANIE PLAC脫WEK. Plac贸wka w trakcie przekazywania lub plac贸wka przekazana nie s膮 widoczne na Li艣cie podmiot贸w w module Podmiot.

Po przekazaniu szko艂y plac贸wki b臋dzie widnia艂a ze statusem: OCZEKUJE NA AKCEPTACJ臉.

okno z widokiem na zak艂adk臋 podmioty przekazywane

Wycofanie przekazanej szko艂y/plac贸wki

Po klikni臋ciu opcji PRZEKA呕, a przed zaakceptowaniem lub odrzuceniem przekazania przez nowy organ prowadz膮cy/rejestruj膮cy, organ przekazuj膮cy mo偶e zrezygnowa膰 z przekazania szko艂y/plac贸wki poprzez WYCOFANIE PRZEKAZANIA.

Aby dokona膰 wycofania przekazania nale偶y wybra膰 PODMIOT, a nast臋pnie PRZEKAZYWANIE PLAC脫WEK.

okno z widokiem na zak艂adk臋 Podmioty przekazywane

W MENUprzycisk menu dost臋pnym przy podmiocie nale偶y z listy wybra膰 WYCOFAJ PRZEKAZANIE.

okno z widokiem na zak艂adk臋 podmioty przekazywane z oznaczon膮 w prawym g贸rnym rogu funkcj膮 wycofaj przekazywanie

Pojawi si臋 poni偶sze okno:

okno z widokiem na potwierdzenie wycofania przekazania plac贸wki do innego JST Ministerstwa

W celu kontynuowania Wycofania przekazania nale偶y klikn膮膰 w przycisk WYCOFAJ lub w przypadku rezygnacji w przycisk ANULUJ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi si臋 komunikat聽 OPERACJA ZAKO艃CZONA POMY艢LNIE.

Plac贸wka ponownie pojawi si臋 na LI艢CIE PODMIOT脫W. Nie b臋dzie widoczna na li艣cie plac贸wek przekazywanych.

Akceptacja przejmowanej szko艂y/plac贸wki

Aby rozpocz膮膰 akceptacj臋 przejmowanej szko艂y/plac贸wki nowy organ prowadz膮cy z menu musi wybra膰 PODMIOT, a nast臋pnie PRZEKAZYWANIE PLAC脫WEK.

okno z widokiem na zak艂adk臋 podmioty przekazywane

W MENUprzycisk menu dost臋pnym przy przekazywanej szkole/plac贸wce nale偶y wybra膰 ZAAKCEPTUJ PRZEKAZANIE.

okno z widokiem na podmioty przekazywane z zaznaczon膮 w prawym g贸rnym rogu funkcj膮 zaakceptuj przekazanie

Pojawi si臋 poni偶sze okno:

okno z widokiem na zaakceptowanie przekazania plac贸wki z innego JST Ministerstwa

W celu kontynuowania akceptacji nale偶y klikn膮膰 w przycisk ZAAKCEPTUJ lub w przypadku rezygnacji w przycisk ANULUJ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi si臋 komunikat聽 OPERACJA ZAKO艃CZONA POMY艢LNIE.

Widok listy przekazywanych plac贸wek po zako艅czonej operacji:

okno z widokiem na zak艂adk臋 podmioty przekazywane

Nowa plac贸wka po akceptacji przekazania pojawi si臋 na Li艣cie podmiot贸w

W JST przekazuj膮cym status przy Przekazywanej szkole/plac贸wce zmieni si臋 na Zako艅czone.

okno z widokiem na wycinek z plac贸wk膮 ze statusem zako艅czone

Odrzucenie przejmowanej szko艂y/plac贸wki

Aby odrzuci膰 przekazanie szko艂y/plac贸wki nowy organ prowadz膮cy/rejestruj膮cy musi wej艣膰 do modu艂u PODMIOT, a nast臋pnie PRZEKAZYWANIE PLAC脫WEK.

okno z widokiem na zak艂adk臋 podmioty przekazywane

Przy plac贸wce/szkole nale偶y klikn膮膰 w MENUprzycisk menu i z listy wybra膰 ODRZU膯.

okno z widokiem na podmioty przekazywane z oznaczon膮 w prawym g贸rnym rogiem funkcj膮 odrzu膰

Pojawi si臋 poni偶sze okno:

okno z widokiem na potwierdzenie odrzucenia przekazanej plac贸wki z innego JST Ministerstwa

W celu kontynuowania odrzucenia plac贸wki/szko艂y nale偶y klikn膮膰 w przycisk ODRZU膯 lub w przypadku rezygnacji w przycisk ANULUJ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi si臋 komunikat聽 OPERACJA ZAKO艃CZONA POMY艢LNIE聽.

Widok po zako艅czonej operacji:

okno z widokiem na podmioty przekazywane

W JST przekazuj膮cym status przy Przekazywanej szkole/plac贸wce zmieni si臋 na ODRZUCONE PRZEZ JST/MINISTERSTWO.

okno z widokiem na wycinek z oznaczon膮 plac贸wk膮 ze statusem odrzucone przez JST Ministerwstwo

Aby w organie, kt贸ry rozpocz膮艂 przekazywanie plac贸wka wr贸ci艂a na List臋 podmiot贸w nale偶y przy plac贸wce klikn膮膰 MENUprzycisk menu i zaakceptowa膰 odrzucenie plac贸wki.

Filtrowanie przekazywanych plac贸wek

Plac贸wki na li艣cie plac贸wek przekazywanych mo偶na filtrowa膰 poprzez przycisk FILTRUJ聽znajduj膮cy si臋 w prawym g贸rnym rogu.

okno z widokiem na funkcj臋 wyszukaj znajduj膮c膮 z prawej strony

Plac贸wk臋/szko艂臋 mo偶na wyszuka膰 po:

 • nazwie,
 • RSPO plac贸wki,
 • REGON plac贸wki,

Plac贸wki mo偶na wyszuka膰 po oznaczeniu odpowiedniego CHECKBOXA przy:

 • Czy w trakcie przekazywania?
 • Czy przekazane z mojego podmiotu?

Po wprowadzeniu danych szko艂y/plac贸wki nale偶y klikn膮膰 w przycisk WYSZUKAJ聽.