Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Z funkcji modyfikacji należy korzystać, gdy została błędnie wpisana data rozpoczęcia zarejestrowanych danych dziedzinowych lub żeby wprowadzić ich datę zakończenia.
Aby dokonać zmiany w zapisie należy rozpocząć od wyboru z menu TRZY KROPKI przycisk MODYFIKUJ

. Okno danych dziedzinowych z wyborem modyfikacji wpisu: pozostałe dane dziedzinowe u ucznia w placówce wychowania przedszkolnego

Okno formularza: modyfikuj - korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w wymiarze wyższym, z polami edytowanymi

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć w przycisk  ZAPISZ.
Po zapisanie danych pojawi się komunikat  OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.