Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych należy w pierwszym kroku w prawym górnym rogu okna wybrać rok szkolny, który będzie podlegał modyfikacji.

Następnie by rozpocząć modyfikację należy kliknąć w  przycisk menu  przy danych podlegających zmianie i z listy MODYFIKUJ.

okno  zakładka pomoc psychologiczno-pedagogiczna z zaznaczoną możliwością modyfikacji wybranych danych

Modyfikacji polegają wiersze:

  • Klasa,
  • Forma zajęć psychologiczno-pedagogicznych,
  • Liczba uczniów ogółem,

oraz od roku 2018/2019 pole:

  • W tym, liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W nowym oknie pojawią się dane, które należy modyfikować.

formularz modyfikuj dane o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Po zmianie danych w formularzu, należy je zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Zmodyfikowany wpis pojawi się na liście:

okno zakładka pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole z zaznaczonym fragmentem modyfikowanych danych