Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Poradnie – Orzeczenia o braku potrzeby – usunięcie

Aby dokonać usunięcia danych dotyczących orzeczenia o braku potrzeby, należy wybrać rok szkolny, a następnie daną pozycje z listy, która ma zostać usunięta i kliknąć w menu przycisk menu  , a następnie wybrać opcję USUŃ.

okno dane o działalności poradni zakładka orzeczenia o braku potrzeby z zaznaczoną możliwością usunięcia

Wyświetli się okno, w celu potwierdzenia usunięcia wprowadzonego wpisu:

okno z możliwością potwierdzenia usunięcia danych

Po zatwierdzeniu, pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie i wpis znika z listy:

okno z widokiem na zakładkę orzeczenia o braku potrzeby po usunięciu danych