Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

JST – Nauczyciele – Rejestracja awansu zawodowego nauczyciela

Aby dodać nauczycielowi awans zawodowy należy wejść w moduł NAUCZYCIELE i wybrać konkretnego nauczyciela.

okno z widokiem na listę nauczycieli z wskazaniem nauczyciela któremu należy zarejestrować awans zawodowy

Po wejściu w podgląd szczegółów wybranego nauczyciela należy kliknąć w zakładkę  AWANS ZAWODOWY.

Aby wprowadzić nauczycielowi stopień awansu należy kliknąć przycisk DODAJ.

okno z widokiem na wybranego nauczyciela któremu ma zostać dodany awans zawodowy

Następnie z kalendarza należy wybrać datę uzyskania stopnia awansu:

okno z widokiem na kalendarz wyboru daty uzyskania stopnia awansu

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ na dole strony pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem na wprowadzony awans zawodowy nauczyciela