Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Rejestracja danych dziedzinowych ucznia w związku z egzaminami na tytuły czeladnika w zawodzie, przeprowadzanymi przez izby rzemieślnicze w celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej Art. 25, Art. 42 pkt 12 Ustawy o SIO.

Dane wprowadza się po wybraniu ucznia z listy uczniów w zakładce DANE DZIEDZINOWE wprowadzając dane w karcie UZYSKANIE TYTUŁU CZELADNIKA W ZAWODZIE.

okno z widokiem na moduł Uczniowie zakładka Uzyskanie tytułu czeladnika w zawodzie

Aby dodać informację o uzyskaniu tytułu czeladnika w zawodzie trzeba wybrać w danych dziedzinowych rok szkolny w którym uczeń uzyskał ten tytuł.

Wykazanie danych należy rozpocząć wybierając przycisk  DODAJ w karcie UZYSKANIE TYTUŁU CZELADNIKA W ZAWODZIE. Następnie pojawi się okno z danymi do wypełnienia:

formularz dodaj uzyskanie tytułu czeladnika w zawodzie

Wypełniony formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi komunikat  OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Wprowadzone dane pojawią się w oknie Danych dziedzinowych wskazanego ucznia dotyczących uzyskania tytułu czeladnika w zawodzie:

Okno z widokiem na zakładkę uzyskanie tytułu czeladnika w zawodzie