Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

W aplikacji w formularzu Dożywianie uczniów wprowadzana jest średnia dzienna liczba uczniów korzystających w październiku z posiłków organizowanych przez szkołę lub placówkę oświatową, według rodzajów tych posiłków, z wyszczególnieniem liczby uczniów korzystających z posiłków:

– pełnopłatnych,

– dofinansowanych,

– refundowanych.

Dane przekazywane w ciągu 7 dni od ostatniego dnia października.

Aby wypełnić informacje dotyczące danych Dożywianie uczniów należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę Dane zbiorcze, a następnie Inne.

okno zakładka dożywianie uczniów

W prawym górny rogu okna należy wybrać rok szkolny za jaki będą wprowadzane dane.

okno zakładka dożywianie uczniów z zaznaczoną możliwością wyboru roku

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy użyć przycisku DODAJ znajdującego się w prawym górnym rogu okna przy wybranej placówce dla jakiej będą wprowadzane dane.

okno zakładka dożywianie uczniów z zaznaczoną opcją dodaj

Po kliknięciu przycisku DODAJ pojawi się okno, w którym należy wprowadzić dane.

formularz dodaj informacje o dożywianiu uczniów w październiku

Rodzaje posiłków:

– Śniadanie,

– Drugie śniadanie/podwieczorek,

– Obiad,

– Niepełny obiad,

– Kolacja,

– Co najmniej jeden z wymienionych wyżej posiłków.

formularz dodaj informacje o dożywianiu uczniów w październiku z przykładowymi danymi

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

formularz dodaj informacje o dożywianiu uczniów w październiku z przykładowymi danymi oraz zaznaczonym przyciskiem zapisz

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

UWAGA: Należy pamiętać by w rodzaju posiłku Co najmniej jeden z wymienionych wyżej posiłków wpisać liczbę większą lub równą od największej liczby korzystających określonej dla rodzaju posiłku.

formularz dodaj informacje o dożywianiu uczniów w październiku z komunikatem: liczba korzystających dla rodzaju rodzaju posiłku Co najmniej jeden z wymienionych wyżej posiłków musi być  większa lub równa od największej liczby korzystających z określonej dla rodzaju posiłku.

Widok po wprowadzeniu danych:

okno zakładka dożywianie uczniów z wprowadzonymi danymi