Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Pozaszkolne formy kształcenia – Rejestracja

Dane w zakresie pozaszkolnych form kształcenia wykazywane są w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego.

Zgodnie z rozporządzeniem dane przekazywane są do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego wg. stanu za poprzedni rok szkolny.

W przypadku placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, które wchodzą w skład zespołów szkół i placówek, albo w przypadku Placówki Kształcenia Ustawicznego ze szkołami, po wejściu do modułu Dane o działalności – Placówki kształcenia i doskonalenia – pozaszkolne formy kształcenia należy wybrać podmiot (właściwą placówkę), dla którego będą wprowadzane dane. W przypadku samodzielnych placówek po kliknięciu w daną zakładkę od razu będzie dostępna opcja do wypełnienia dla tej placówki.

okno z widokiem na zakładkę pozaszkolne formy kształcenia

Aby wypełnić informacje dotyczące danych pozaszkolnych form kształcenia należy wejść w moduł Dane zbiorcze – Dane o działalności i wybrać zakładkę POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA.

W prawym górnym rogu okna należy wybrać rok szkolny za jaki będą wprowadzane dane, następnie kliknąć przycisk DODAJ, pojawi się okno, w którym należy wprowadzić dane.

okno z widokiem na pozaszkolne formy kształcenia z oznaczoną funkcją dodaj

Formularz wypełniamy informacjami o pracujących, bezrobotnych i realizujących obowiązek nauki wg płci. Możliwość wykazywania danych w tej formie tylko do roku 2017/2018.

okno dodaj dane o pozaszkolnych formach kształcenia

okno dodaj dane o pozaszkolnych formach kształcenia część 2

W formularzu do roku 2017/2018 do wypełnienia są pola:

1. W zależności od typu placówki wypełniającej dane Formy kształcenia z opcjami:

 • Inne formy pozaszkolne (seminaria, kursokonferencje itp.)
 • Inne kursy
 • Kursy kompetencji ogólnych
 • Kursy umiejętności zawodowych
 • Praktyczna nauka zawodu

2. Rodzaj formy kształcenia z opcjami:

 • Stacjonarna
 • Zaoczna
 • Na odległość

3. Liczba form kształcenia – pole do wypełnienia liczbą realizowanych form kształcenia.

4. Liczba uczestników – dane do wprowadzenia podzielone na 2 części:

– pierwsza część dotyczy ogólnej liczby uczestników, do uzupełnienia są pola:

 • Ogółem
 • Realizujących obowiązek nauki
 • Pracujących
 • Bezrobotnych

– w drugiej części z liczby uczestników ogółem należy wyróżnić kobiety, które korzystają z pozaszkolnych form kształcenia, do uzupełnienia są pola:

 • Ogółem
 • Realizujących obowiązek nauki
 • Pracujących
 • Bezrobotnych

5. Liczba uczestników, którzy ukończyli poszczególne formy kształcenia w podziale na 2 części

– w pierwszej części liczba uczestników, którzy ukończyli poszczególne formy kształcenia do uzupełnienia pola:

 • Ogółem
 • Realizujących obowiązek nauki
 • Pracujących
 • Bezrobotnych

– w drugiej części z liczby uczestników, którzy ukończyli poszczególne formy kształcenia należy wyróżnić kobiety, które ukończyły poszczególne formy kształcenia do uzupełnienia pola:

 • Ogółem
 • Realizujących obowiązek nauki
 • Pracujących
 • Bezrobotnych

Dane od roku szkolnego 2018/2019 – wypełniamy informacjami jedynie o uczestnikach wg płci (nie zbieramy pracujących, bezrobotnych, realizujących obowiązek).

okno dodaj dane o pozaszkolnych formach kształcenia z przykładowo uzupełnionymi danymi

okno dodaj dane o pozaszkolnych formach kształcenia z przykładowo uzupełnionymi danymi cześć 2

W formularzu od roku 2018/2019 do wypełnienia są pola:

1. W zależności od typu placówki wypełniającej dane Formy kształcenia z opcjami:

 • Inne formy pozaszkolne (seminaria, kursokonferencje itp.)
 • Inne kursy
 • Kursy kompetencji ogólnych
 • Kursy umiejętności zawodowych
 • Praktyczna nauka zawodu

2. Rodzaj formy kształcenia z opcjami:

 • Stacjonarna
 • Zaoczna
 • Na odległość

3. Liczba form kształcenia – pole do wypełnienia liczbą realizowanych form kształcenia.

4. Liczba uczestników – dane do wprowadzenia podzielone na 2 części:

 • pierwsza część dotyczy ogólnej liczby uczestników
 • w drugiej części z liczby uczestników ogółem należy wyróżnić kobiety, które korzystają z pozaszkolnych form kształcenia

5. Liczba uczestników, którzy ukończyli poszczególne formy kształcenia w podziale na 2 części

 • w pierwszej części ogólna liczba uczestników, którzy ukończyli poszczególne formy kształcenia
 • w drugiej części z liczby uczestników, którzy ukończyli poszczególne formy kształcenia należy wyróżnić kobiety, które ukończyły poszczególne formy kształcenia

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Zapisane dane będą widoczne w panelu POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA po wybranej formie kształcenia:

okno pozaszkolne formy kształcenia z wprowadzonymi danymi

Aby zobaczyć szczegółowe dane pozaszkolnych form kształcenia należy wybrać jeden z wpisów i użyć strzałki

okno z pozaszkolne formy kształcenia z oznaczoną strzałką do rozwinięcia

rozwinie się formularz z podglądem wprowadzonych danych:

okno z widokiem na wprowadzone dane.