Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powr贸t do listy

Formularz jest wype艂niany聽tylko聽przez plac贸wki o艣wiatowo-wychowawcze, tj.:

 • Pa艂ac m艂odzie偶y,
 • M艂odzie偶owy dom kultury,
 • Ognisko pracy pozaszkolnej,
 • Mi臋dzyszkolny o艣rodek sportowy,
 • Ogr贸d jordanowski,
 • Pozaszkolna plac贸wka specjalistyczna,
 • Szkolne schronisko m艂odzie偶owe,
 • Niepubliczna plac贸wka o艣wiatowo-wychowawcza w systemie o艣wiaty,

Rejestrowane s膮 dane dotycz膮ce dzia艂alno艣ci plac贸wki o艣wiatowo-wychowawczej w zakresie liczby uczestnik贸w i liczby zaj臋膰 w poszczeg贸lnych formach i rodzajach zaj臋膰 w danym roku szkolnym.

Zgodnie z rozporz膮dzeniem MEN dane przekazywane s膮 do dnia 10 pa藕dziernika ka偶dego roku kalendarzowego wg. stanu聽za poprzedni rok szkolny.

Aby wprowadzi膰 Dane聽o dzia艂alno艣ci plac贸wki o艣wiatowo-wychowawczej聽nale偶y wej艣膰 w zak艂adk臋聽Dane zbiorcze, wybra膰聽Dane o dzia艂alno艣ci, a nast臋pnie w oknie g艂贸wnym聽Dane zbiorcze dotycz膮ce dzia艂alno艣ci podmiot贸w聽wybra膰 opcj臋聽Plac贸wki o艣wiatowo-wychowawcze.

Formularz nale偶y wype艂ni膰 indywidualnie dla ka偶dej plac贸wki o艣wiatowo-wychowawczej, dlatego te偶 w przypadku plac贸wek wchodz膮cych w sk艂ad zespo艂贸w szk贸艂 i plac贸wek w pierwszym oknie po wej艣ciu do formularza nale偶y wybra膰 podmiot, dla kt贸rego zostanie wype艂niony formularz. W przypadku, gdy plac贸wka o艣wiatowo-wychowawcza jest samodzielna bezpo艣rednio otworzy si臋 formularz聽Danych o dzia艂alno艣ci plac贸wki o艣wiatowo-wychowawczej.

widok okna zak艂adki dane o dzia艂alno艣ci plac贸wek o艣wiatowo-wychowawczych

Po wybraniu plac贸wki w pierwszej kolejno艣ci nale偶y wskaza膰 rok szkolny, kt贸rego b臋d膮 dotyczy膰 przekazywane dane. Nast臋pnie nale偶y wype艂ni膰 formularz poprzez wprowadzenie rodzaj贸w zaj臋膰 prowadzonych przez plac贸wk臋 o艣wiatowo-wychowawcz膮. Aby doda膰 do formularza zaj臋cia nale偶y skorzysta膰 z przycisku聽DODAJ.

widok okna zak艂adki dane o dzia艂alno艣ci plac贸wek o艣wiatowo-wychowawczych z zaznaczon膮 mo偶liwo艣ci膮 wyboru roku szkolnego

U偶ycie przycisku聽DODAJ聽pozwoli wype艂ni膰 wiersz w tabeli. W kolumnach聽forma zaj臋膰聽oraz聽rodzaj zaj臋膰聽z rozwijalnych list nale偶y wybra膰 odpowiednie zaj臋cia

Z listy聽forma zaj臋膰聽mo偶na wybra膰:

 • Zaj臋cia okazjonalne
 • Zaj臋cia okresowe
 • Zaj臋cia sta艂e

Z listy聽rodzaj zaj臋膰聽mo偶na wybra膰:

 • Informatyczne
 • Techniczne
 • Przedmiotowe
 • Artystyczne
 • Sportowe
 • Turystyczno-krajoznawcze
 • Inne

W pola聽liczba uczestnik贸w聽oraz聽liczba form zaj臋膰聽nale偶y r臋cznie wprowadzi膰 odpowiednie warto艣ci.

widok formularza dodaj dane o dzia艂alno艣ci plac贸wki o艣wiatowo-wychowawczej

Formularz z uzupe艂nionymi danymi nale偶y zapisa膰 za pomoc膮 przycisku聽ZAPISZ聽lub聽ZAPISZ i DODAJ NAST臉PNY, aby uzupe艂ni膰 kolejne dane.

Po klikni臋ciu przycisku聽ZAPISZ聽pojawi si臋 komunikat informuj膮cy o ich poprawnym zapisaniu:聽Operacja zako艅czona pomy艣lnie.

widok okna po zapisaniu danych o dzia艂alno艣ci plac贸wki o艣wiatowo-wychowawczej