Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Zgodnie z rozporządzeniem MEN dane przekazywane są:

  • do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego wg. stanu za poprzedni rok kalendarzowy
  • do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego wg. stanu za okres styczeń-sierpień.

Placówki prowadzone przez JST i Ministrów mają możliwość wprowadzenia:

  1. Koszty wynagrodzeń
  2. Wydatki

Aby wprowadzić dane dotyczące Finansów, należy kliknąć w panel boczny a następnie wybrać moduł Dane zbiorcze – Finanse – Koszty wynagrodzeń – Koszty wynagrodzeń pracowników.

okno dane zbiorcze finanse koszty wynagrodzeń

W prawym górnym rogu należy wybrać rok kalendarzowy, za który wprowadzamy dane.

okno dane zbiorcze finanse koszty wynagrodzeń z zaznaczoną możliwością wyboru roku

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy w prawym górnym rogu kliknąć w przycisk DODAJ.

Widok formularza do wypełnienia z poziomu podmiotów prowadzonych przez JST i Ministrów:

formularz dodaj koszty wynagrodzeń pracowników

Placówki prowadzone przez JST i Ministrów mają możliwość wprowadzenia:

  1. Przeciętne wynagrodzenie
  2. Koszty wynagrodzeń
  3. Wydatki i dotacje

okno dane zbiorcze finanse koszty wynagrodzeń z zaznaczoną możliwością wyboru roku

W prawym górnym rogu należy wybrać rok kalendarzowy, za który wprowadzamy dane.

Natomiast aby rozpocząć wprowadzanie danych, należy w prawym górnym rogu kliknąć w przycisk DODAJ.

Widok formularza z poziomu placówek prowadzonych przez podmioty inne niż JST/Ministrowie:

okno dodaj koszty wynagrodzeń pracowników

W wierszu Okres sprawozdawczy należy wybrać okres za jaki wprowadza się dane.

okno dodaj koszty wynagrodzeń pracowników z widoczną listą sprawozdania

Po wskazaniu okresu sprawozdawczego należy wprowadzić dane:

okno dodaj koszty wynagrodzeń pracowników z przykładowo podanymi danymi

Po wprowadzeniu danych należy je zapisać poprzez przycisk ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu danych pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Widok formularza po zapisaniu z poziomu podmiotów prowadzonych przez JST i Ministrów:

okno koszty wynagrodzeń pracowników z wprowadzonymi danymi

Widok formularza po zapisaniu z poziomu placówek prowadzonych przez podmioty inne niż JST/Ministrowie:

okno koszty wynagrodzeń pracowników z wprowadzonymi danymi