Instrukcje techniczne

Oddzia艂 dodatkowy

Powr贸t do listy

Aby m贸c przypisa膰 ucznia do oddzia艂u dodatkowego nale偶y najpierw zarejestrowa膰 oddzia艂 dodatkowy w module ODDZIA艁Y.

Ucznia mo偶na przypisa膰 do oddzia艂u dodatkowego z LISTY UCZNI脫W lub z kraty ucznia 鈥 po wej艣ciu w zak艂adk臋 UCZNIOWIE

UWAGA: Od roku szkolnego 2020/2021 aby w szkole przypisa膰 ucznia do oddzia艂u Przygotowawczego lub RW musi on mie膰 uzupe艂nion膮 pozycj臋 MIEJSCE ZAMIESZKANIA dost臋pn膮 w zak艂adce DANE IDENTYFIKACYJNE ucznia.

W przypadku przypisania ucznia WWR i RW konieczne jest zarejestrowanie orzeczenia RW lub opinii WWR wraz z okresem obowi膮zywania orzeczenia/opinii.

okno z widokiem na wymagane uzupe艂nienie pola miejsca zamieszkania przy przypisywaniu ucznia do oddzia艂u dodatkowego

Nie ma wymagania dodania adresu je艣li ucze艅 jest przypisywany tylko do oddzia艂u:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • grup nauczania j臋zyka mniejszo艣ci, tj. grup mi臋dzyprzedszkolnych, mi臋dzyszkolnych, mi臋dzyoddzia艂owych lub mi臋dzyklasowych, w kt贸rych realizowana jest nauka j臋zyka mniejszo艣ci narodowej lub etnicznej oraz j臋zyka regionalnego,
 • kurs贸w umiej臋tno艣ci zawodowych,
 • kwalifikacyjnych kurs贸w zawodowych,
 • turnus贸w dokszta艂cania teoretycznego m艂odocianych pracownik贸w,
 • kwalifikacyjnych kurs贸w w plac贸wce doskonalenia nauczycieli,
 • pozalekcyjnych zaj臋膰 wychowawczych w szkole w podmiocie leczniczym,
 • IPET.

Po wybraniu ucznia otworzy si臋 podgl膮d szczeg贸艂贸w, gdzie w zak艂adce PRZYPISANIA mo偶na przypisa膰 ucznia do oddzia艂u.

okno z widokiem na miejsce dodania przypisania do oddzialu dodatkowego wybranego ucznia

Z tego miejsca mo偶na:

 • przypisa膰 ucznia do oddzia艂u w aktualnym roku szkolnym,
 • zmodyfikowa膰 przypisanie ucznia w oddziale,
 • przypisa膰 ucznia do oddzia艂u, do kt贸rego ucz臋szcza艂 w poprzednich latach szkolnych,
 • wprowadzi膰 informacje o zako艅czeniu nauki w danym oddziale.

Po wybraniu DODAJ otworzy si臋 okno, z聽kt贸rego rozpoczyna si臋 przypisanie ucznia do oddzia艂u. Nale偶y wybra膰 z listy przypisanie do oddzia艂u dodatkowego.

Okno z widokiem na funkcj臋 przypisanie do oddzia艂u dodatkowego z rozwijanego menu. Po klikni臋ciu PRZYPISANIE DO ODDZIA艁U DODATKOWEGO otworzy si臋 okno w kt贸rym nale偶y wybra膰:

 • rok szkolny,
 • typ oddzia艂u dodatkowego,
 • oddzia艂, do kt贸rego zostanie przypisany ucze艅 (widoczne b臋d膮 tylko oddzia艂y zarejestrowane na rok szkolny, kt贸ry zosta艂 wybrany),
 • dat臋 rozpocz臋cia ucz臋szczania do oddzia艂u, opcjonalnie mo偶na od razu r贸wnie偶 wprowadzi膰 dat臋 zako艅czenia ucz臋szczania do oddzia艂u.

widok formularza dodania przypisania do oddzia艂u dodatkowego z polami do uzupe艂nienia

Widok uzupe艂nionego formularza dodaj przypisanie do oddzia艂u dodatkowego z przyciskiem zapisz

Wype艂niony formularz nale偶y wys艂a膰 za pomoc膮 przycisku聽 ZAPISZ.

Poprawne przypisanie ucznia do oddzia艂u zostanie potwierdzone komunikatem: OPERACJA ZAKO艃CZONA POMY艢LNIE.

Okno z widokiem na zapisane przypisanie do ddzia艂u dodatkowego

Zako艅czenie przypisania do oddzia艂u dodatkowego

Aby zako艅czy膰 przypisanie ucznia do oddzia艂u nale偶y klikn膮膰 MENUprzycisk menu , nast臋pnie w MODYFIKUJ聽znajduj膮ce si臋 po prawej stronie w聽przypisaniu do oddzia艂u. Z opcji nale偶y korzysta膰 w przypadku, gdy ucze艅 zako艅czy nauk臋 w danym oddziale.

Okno z widokiem na zak艂adk臋 przypisania z mo偶liwo艣ci膮 modyfikowania wpisu

Widok formularza modyfikacjiprzypisania do oddzia艂u dodatkowego z edytowalnym polem daty zako艅czenia przypisania

Aby zako艅czy膰 nauk臋 nale偶y wpisa膰 dat臋 zako艅czenia ucz臋szczania i klikn膮膰聽ZAPISZ.

Poprawne przypisanie ucznia do oddzia艂u zostanie potwierdzone komunikatem OPERACJA ZAKO艃CZONA POMY艢LNIE.

Modyfikacja przypisania do oddzia艂u

W przypadku, gdy przypisuj膮c ucznia do oddzia艂u zosta艂 pope艂niony b艂膮d, mo偶na go poprawi膰. W takim przypadku nale偶y klikn膮膰 MENUprzycisk menu 聽znajduj膮ce si臋 po prawej stronie w przypisaniu do oddzia艂u, kt贸re chcemy zmodyfikowa膰. Z rozwini臋tego menu nale偶y wybra膰 opcj臋聽聽MODYFIKUJ.

Okno z widokiem na zak艂adk臋 przypisania z mo偶liwo艣ci膮 modyfikowania wpisu

W oknie, kt贸re si臋 otworzy mo偶na zmieni膰 informacje zwi膮zane z:

 • dat膮 rozpocz臋cia ucz臋szczania do oddzia艂u,
 • dat膮 zako艅czenia ucz臋szczania do oddzia艂u.

Widok formularza modyfikuj przypisanie do oddzia艂u dodatkowego z mo偶liwo艣ci膮 zmiany dat

Po uzupe艂nieniu formularza nale偶y klikn膮膰聽ZAPISZ.

Poprawna modyfikacja zostanie potwierdzona komunikatem聽OPERACJA ZAKO艃CZONA POMY艢LNIE.

Usuni臋cie przypisania do oddzia艂u

Z funkcji nale偶y skorzysta膰 je艣li ucze艅 zosta艂 przypisany do b艂臋dnego oddzia艂u lub nigdy nie ucz臋szcza艂 do oddzia艂u dodatkowego w danym roku szkolnym. W聽przeciwnym wypadku nale偶y skorzysta膰 z funkcji MODYFIKUJ.

Okno z widokiem na zak艂adk臋 przypisania z mo偶liwo艣ci膮 usni臋cia wpisu

Okno z zaznaczonympotwierdzeniem ch臋ci usuni臋cia wybranego przypisania

Usuni臋cie przypisania do oddzia艂u nale偶y zaakceptowa膰 za pomoc膮 przycisku USU艃. Poprawne usuni臋cie ucznia z oddzia艂u zostanie potwierdzone komunikatem OPERACJA ZAKO艃CZONA POMY艢LNIE.