Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Schroniska – Rejestracja

Formularz jest dostępny tylko dla Szkolnych Schronisk Młodzieżowych.

Dane należy wprowadzić z podziałem na: miesiąc, liczbę dni i liczbę miejsc dostępnych w tych dniach.

Aby wypełnić informacje dotyczące schroniska należy z menu bocznego wybrać Dane Zbiorcze, następnie Dane o działalności i w górnej części wybrać z listy wpis Schroniska.

okno dane o działalności schronisko

W prawym górny rogu okna należy wybrać rok szkolny za jaki będą wprowadzane dane.

okno dane o działalności schronisko z możliwością wyboru roku

Aby zarejestrować dane należy skorzystać z przycisku DODAJ. Pojawi się nowe okno, w którym będzie można uzupełnić wymagane dane:

  • Miesiąc (wybierany z listy rozwijalnej),
  • Liczba dni,
  • Liczba miejsc,

formularz dodaj dane o działalności schronisk młodzieżowych

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

W przypadku wprowadzania kolejnych danych zamiast przycisku Zapisz należy kliknąć w przycisk ZAPISZ i DODAJ NASTĘPNY.

Wprowadzone dane pojawią się na liście:

okno widok na wprowadzone dane w zakładkę Schroniska