Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Aby zmodyfikować Planowany awans zawodowy nauczyciela należy wejść w sekcje Awans zawodowy a następnie PLANOWANY AWANS ZAWODOWY i kliknąć przycisk EDYTUJ (znak ”OŁÓWEK”), przy wprowadzonych danych.

okno z widokiem na wybrany planowany awans zawodowy który ma zostać zmodyfikowany

Modyfikacji podlegają pola:

  • Data rozpoczęcia stażu lub Data rozpoczęcia przygotowania do zawodu
  • Złożenie wniosku o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w terminie do: 30 czerwca i 31. października

okno z widokiem na pola planowanego awansu zawodowego które mają zostać zmodyfikowane

Po zmianie danych, formularz należy zapisać klikając przycisk   ZAPISZ,  znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Zmienione dane zaczytają się w systemie:

okno z widokiem na zmienione dane dotyczące planowanego awansu zawodowego

W sekcji Awans zawodowy przed 2022/2023 nie ma możliwości modyfikacji zarejestrowanego w SIO przed 31 sierpnia 2022 „Planowanego awansu zawodowego”