Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Nauczyciele – Planowany awans zawodowy – Modyfikacja

Aby zmodyfikować Planowany awans zawodowy nauczyciela należy wejść w sekcje Awans zawodowy a następnie PLANOWANY AWANS ZAWODOWY i kliknąć przycisk EDYTUJ (znak ”OŁÓWEK”), przy wprowadzonych danych.

okno z widokiem na możliwość modyfikacji planowanego awansu zawodowego

Modyfikacji podlegają pola:

  • Data rozpoczęcia stażu lub Data rozpoczęcia przygotowania do zawodu
  • Złożenie wniosku o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w terminie do: 30 czerwca i 31 października

okno z widokiem na modyfikowaną datę złożenia wniosku

Po zmianie danych, formularz należy zapisać klikając przycisk   ZAPISZ,  znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Zmienione dane zaczytają się w systemie:

okno z widokiem na zapisane zmiany dotyczące planowanego awansu zawodowego

W sekcji Awans zawodowy przed 2022/2023 nie ma możliwości modyfikacji zarejestrowanego w SIO przed 31 sierpnia 2022 „Planowanego awansu zawodowego”