Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

W pierwszym kroku należy w prawym górnym rogu okna wybrać dane jakie ulegną usunięciu poprzez wybór roku kalendarzowego.

Następnie by rozpocząć usunięcie należy kliknąć w znak menu i z listy wybrać USUŃ.

widok okna z możliwością usunięcia wybranego sprawozdania

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie przycisku USUŃ.

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać ANULUJ.

okno z potwierdzeniem chęci usunięcia danych

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Wybrany wpis zostanie usunięty.

widok okna po usunięciu wybranych danych