Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

W pierwszym kroku należy w prawym górnym rogu okna wybrać dane jakie ulegną usunięciu poprzez wybór roku kalendarzowego.

Następnie by rozpocząć usunięcie należy kliknąć w przycisk menu i z listy wybrać USUŃ.

okno z widokiem na pomoc materialną z oznaczoną funkcja usuń

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie przycisku USUŃ.

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać ANULUJ.

okno z widokiem na potwierdzenie usunięcia wybranej danej

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Wybrany wpis zostanie usunięty.

okno z widokiem na zakładkę pomoc materialną - dane po usunięciu