Instrukcje techniczne

Usunięcie/modyfikacja

Powrót do listy

Po wprowadzeniu danych w formularzu można dokonać zmiany w zapisie poprzez kliknięcie znaku MENU przycisk menu , a następnie wybranie opcji MODYFIKUJ/ USUŃ: 

Widok wyboru opcji z menu: modyfikuj lub usuń laureata/finalistę olimpiady/konkursu.

W przypadku potrzeby zmiany wprowadzonych już danych dziedzinowych LAUREAT/FINALISTA OLIMPIADY/KONKURSU należy użyć opcji MODYFIKUJ.

Okno danych dziedzinowych z wyborem modyfikacji wpisu laureata/finalisty olimpiady/konkursu

Modyfikacji podlega pole TYTUŁ.

Okno formularza z możliwością zmiany tytułu laureata/finalisty olimpiady/konkursu w wybranym roku szkolnym

Zmianę należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Aby usunąć błędnie wprowadzone dane należy skorzystać z funkcji USUŃ:

Okno danych dziedzinowych z możliwością usunięcia wpisu laureata/finalisty olimpiady/konkursu

Po kliknięciu w przycisk usunięcia pojawi się komunikat ” Czy na pewno chcesz usunąć informację o laureacie/finaliście olimpiady/konkursu?”

Okno komunikatu czy na pewno chcesz usunąć informacje o laureacie/ finaliście olimpiady/konkursu?

Po wskazaniu funkcji USUŃ dane Laureat/finalista olimpiady/konkursu zostaną usunięte z listy.