Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Pierwszym krokiem jest wybranie z Panelu bocznego – modułu Dane zbiorcze – Finanse – Koszty wynagrodzeń.

okno dane zbiorcze finanse zakładka koszty wynagrodzeń

W prawym górnym roku należy wybrać rok kalendarzowy, w którym będą modyfikowane dane.

okno dane zbiorcze finanse zakładka koszty wynagrodzeń z możliwością wyboru roku

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych należy przy wybranym wpisie wejść w menu   przycisk menu   i wybrać opcję MODYFIKUJ.

okno dane zbiorcze finanse zakładka koszty wynagrodzeń z możliwością wyboru opcji modyfikacji

W podmiotach prowadzonych przez JST i Ministrów modyfikacji podlegają pola:

  • Koszty wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami bez pochodnych pracodawcy,
  • Koszty wynagrodzeń osób wykonujących zadania nauczyciela na podstawie umów cywilnoprawnych.

W placówkach prowadzonych przez podmioty inne niż JST/Ministrowie:

  • Koszty wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami bez pochodnych pracodawcy,

W ukazanym wpisie należy dokonać potrzebnych zmian:

formularz modyfikuj koszty wynagrodzeń pracowników

Po zmianie danych w formularzu należy go zapisać klikając w przycisk ZAPISZ znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Zmodyfikowany wpis zmieni swój zapis:

okno dane zbiorcze finanse zakładka koszty wynagrodzeń po modyfikacji danych