Instrukcje techniczne

Modyfikacja/usunięcie

Powrót do listy

Po wprowadzeniu danych w formularzu można dokonać zmiany w zapisie poprzez kliknięcie znaku MENUprzycisk menu , a następnie wybranie opcji MODYFIKUJ / USUŃ Okno z wyborem modyfikacji lub usunięcia wpisu zajęć edukacyjnych z art.47. ustawy Prawo Oświatowe .

W przypadku potrzeby zmiany wprowadzonych już pozostałych danych dziedzinowych ZAJĘCIA UCZNIÓW Z ART.47 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE należy użyć opcji  MODYFIKUJ.

Okno z wyborem modyfikacji wpisu zajęć edukacyjnych z art.47. ustawy Prawo Oświatowe

Modyfikacji podlega pole RODZAJ ZAJĘĆ.

Okno formularza modyfikacyjnego zajęcia edukacyjne z art.47. ustawy Prawo Oświatowe, z polami do edycji

Zmianę należy zatwierdzić przyciskiem  ZAPISZ.

Aby usunąć błędnie wprowadzone dane należy skorzystać z funkcji USUŃ: Okno z wyborem  usunięcia wpisu zajęć edukacyjnych z art.47. ustawy Prawo Oświatowe

Po kliknięciu w przycisk usunięcia pojawi się komunikat “CZY NA PEWNO USUNĄĆ WYBRANĄ DANĄ DZIEDZINOWĄ ?”

okno komunikatu: czy na pewno usunąć wybraną daną dziedzinową?

Po wskazaniu funkcji USUŃ dane ZAJĘCIA UCZNIÓW Z ART.47 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE zostaną usunięte z listy.