Instrukcje techniczne

Modyfikacja/usunięcie

Powrót do listy

Po wprowadzeniu danych w formularzu można dokonać zmiany w zapisie poprzez kliknięcie znaku MENU   przycisk menu , a następnie wybranie opcji MODYFIKUJ/ USUŃ.

W przypadku potrzeby zmiany wprowadzonych już pozostałych danych dziedzinowych ZAJĘCIA UCZNIÓW Z ART.47 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE należy użyć opcji MODYFIKUJ.

Okno z wyborem modyfikacji wpisu zajęć edukacyjnych z art.47. ustawy Prawo Oświatowe

Modyfikacji podlega pole RODZAJ ZAJĘĆ.

Okno formularza modyfikacyjnego zajęcia edukacyjne z art.47. ustawy Prawo Oświatowe, z polami do edycji

Zmianę należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Aby usunąć błędnie wprowadzone dane należy skorzystać z funkcji USUŃ:

Okno z wyborem usunięcia wpisu zajęć edukacyjnych z art.47. ustawy Prawo Oświatowe

Należ potwierdzić usunięcie danych – zaznaczyć Chceckbox przycisk potwierdzenia

Po wskazaniu funkcji USUŃ dane ZAJĘCIA UCZNIÓW Z ART.47 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE zostaną usunięte z listy.