Instrukcje techniczne

Kopiowanie paragrafów lub grup paragrafów pomiędzy kwartałami

Powrót do listy

Kopiowanie paragrafów pomiędzy kwartałami

Uwaga: Kopiowanie paragrafów pomiędzy kwartałami możliwe jest jedynie w ramach tego samego roku kalendarzowego.

Aby rozpocząć kopiowanie paragrafów w Wydatkach należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę Dane zbiorcze, a następnie Finanse.

okno dane zbiorcze  wydatki

Następnie należy wybrać rok kalendarzowy i kwartał oraz kliknąć w przycisk DODAJ znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

oko z widokiem na zakładkę wydatki z oznaczeniem roku, kwartału oraz przycisku dodaj

Po kliknięciu w przycisk DODAJ pojawi się okno, w którym będzie można określić rozdział i skopiować paragrafy z innego kwartału w tym samym roku kalendarzowym.

okno dodaj informacje o wydatkach z oznaczoną opcją kopiuj paragrafy

Uwaga! Należy pamiętać, że paragrafy, które chcemy kopiować muszą być takie same jak paragrafy w danym rozdziale, z którego kopiujemy.

Aby skopiować paragrafy należy kliknąć w przycisk KOPIUJ PARAGRAFY.

Następnie pojawi się okno, w którym należy wybrać kwartał z jakiego będą kopiowane paragrafy.

okno kopiowania listy paragrafów z oznaczonym przyciskiem kopiuj

Po wybraniu kwartału należy kliknąć w przycisk KOPIUJ.

Uwaga! Po skopiowaniu paragrafów do uzupełnienia będzie Plan (po zmianach) i Wydatki wykonane.

okno informacje o wydatkach

W przypadku zbędnego paragrafu należy go usunąć poprzez kliknięcie w znak X znajdujący się z prawej strony danego paragrafu. A w przypadku braku paragrafu należy go dodać poprzez przycisk DODAJ PARAGRAF.

Po wypełnieniu planów (po zmianach) i wydatków wykonanych należy kliknąć w przycisk ZAPISZ.

okno dodaj informację o wydatkach z oznaczoną funkcją zapisz i dodaj następny rozdział oraz zapisz

W przypadku wprowadzania kolejnych rozdziałów należy kliknąć w przycisk Zapisz i dodaj następny rozdział.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

okno wydatku z widokiem na skopiowane rozdziały

Kopiowanie grup paragrafów pomiędzy kwartałami

Uwaga: Kopiowanie paragrafów pomiędzy kwartałami możliwe jest jedynie w ramach tego samego roku kalendarzowego.

Uwaga: Należy pamiętać, że grupy kwartałów można kopiować od I kwartału 2020.

Aby rozpocząć kopiowanie grup paragrafów w Wydatkach należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę Dane zbiorcze, a następnie Finanse.

okno zakładka wydatki

Następnie należy wybrać rok kalendarzowy i kwartał oraz kliknąć w przycisk DODAJ znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

okno zakładka wydatki z oznaczoną opcją wyboru roku, kwartału i opcją dodaj

Po kliknięciu w przycisk DODAJ pojawi się okno, w którym będzie można określić rozdział, grupę paragrafów oraz uzupełnić plan po zmianach i skopiować paragrafy z innego kwartału w tym samym roku kalendarzowym.

okno z widokiem na formularz dodaj informacje o wydatkach z oznaczonym kwartałem

Uwaga! Należy pamiętać, że grupy paragrafów, które chcemy kopiować muszą być takie same jak grupy paragrafów w danym rozdziale, z którego kopiujemy.

Aby skopiować grupę paragrafów należy kliknąć w przycisk KOPIUJ PARAGRAFY.

okno z widokiem na formularz dodaj informacje o wydatkach z oznaczoną funkcją kopiuj paragrafy

Następnie pojawi się okno, gdzie należy wybrać kwartał z jakiego będą kopiowane grupy paragrafów.

Po wybraniu kwartału należy kliknąć w przycisk KOPIUJ.

okno z widokiem na kopiuj listę paragrafów do kwartały II z oznaczoną opcją kwartału

Uwaga! Skopiowane zostaną tylko paragrafy i źródło finansowania. Wartości w wydatkach będą wymagały uzupełnienia.

W przypadku zbędnego paragrafu należy go usunąć poprzez kliknięcie w znak X znajdujący się z prawej strony danego paragrafu. A w przypadku braku paragrafu należy go dodać poprzez przycisk DODAJ PARAGRAF.

Po wypełnieniu wydatków wykonanych należy kliknąć w przycisk ZAPISZ.

W przypadku wprowadzania kolejnej grupy paragrafów należy kliknąć w przycisk Zapisz i dodaj następną grupę.

okno z widokiem na dodaj informację o wydatkach z oznaczoną funkcją zapisz i dodaj następną grupę oraz zapisz

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie

Zapisany wpis pojawi się w głównym oknie.

okno z widokiem na zakładkę wydatki z skopiowanym rozdziałem

Wpis można rozwinąć za pomocą przycisk strzałka

okno z widokiem na zakładkę Wydatki z skopiowaną grupą paragrafów