Instrukcje techniczne

Odzyskaj login

Powrót do listy

Aby odzyskać login do systemu KSDO i tym samy do aplikacji SIO należy wejść na stronę: https://sio.gov.pl/ kliknąć w opcję ODZYSKAJ LOGIN.

Widok na okno logowania aplikacji SIO

Lub po wybraniu przycisku ZALOGUJ przy polu do wpisania loginu kliknąć w ikonkę zapytajnika (Przejdź do strony odzyskania loginu) :

okno odzyskania loginu z poziomu KSDO

Po kliknięciu pojawi się okno do wypełnienia danych:

okno odzyskania loginu z polami do wypełnienia

Do wprowadzenia będą dane niezbędne do odzyskania loginu:

  • Imię,
  • Drugie imię,
  • Nazwisko,
  • PESEL,
  • Adres e-mali – należy podać e-mail z danych konta.

UWAGA! Wprowadzone dane muszą być zgodne z danymi konta.

Dane konta, to dane wykazane w Panelu użytkownika – zakładka Profil.

Po wypełnieniu danych należy kliknąć przycisk znajdujący się w prawym dolnym rogu ODZYSKAJ LOGIN:

okno z wypełnionymi danymi do odzyskania loginu

pojawi się komunikat:

okno z komunikatem jeżeli wprowadziłeś poprawne dane na Twój adres email został wysłany email do odzyskania loginu

Na podany adres e-mail (taki jak w danych konta) zostanie automatycznie wysłana wiadomość, w której znajduję się opcja do odzyskania loginu.

widok na treść wiadomości jak przychodzi na skazany adres e-mail

Po wyborze funkcji Odzyskaj login pojawi się okno gdzie należy ponownie wprowadzić nr PESEL oraz kliknąć przycisk ODZYSKAJ LOGIN:

okno z polem do wprowadzenia nr PESEL

Następnie pojawi się okno z widocznym loginem:

widok na okno z odzyskanym loginem

Opcja odzyskania loginu jest aktywna tylko 1h.

Po upływie tego czasu opcja odzyskania loginu staje się nieaktywna i pojawia się komunikat:

okno z komunikatem Link do odzyskania loginu wygasł.