Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Z funkcji usuwania orzeczenia lub opinii należy skorzystać, jeśli zarejestrowane orzeczenie/opinia ma błędnie wprowadzony typ lub nigdy nie była wydana przez daną poradnię.

Po wybraniu z listy zarejestrowanych danych formularza orzeczenia/opinii można skorzystać z funkcji usuń.

Widok na listę orzeczeń i opinii z zaznaczonym do usunięcia wpisem orzeczenia lub opinii

Należy kliknąć w wybrany wpis. Pojawi się okno podglądu szczegółów orzeczenia/opinii. W prawym górnym rogu wybrać znak kosza.

Podgląd szczegółów wybranego orzeczenia z zaznaczoną opcją kosz

Pojawi się okno z pytaniem:

Okno z pytaniem czy na pewno usunąć wybrane orzeczenie/opinię ?

Chęć usunięcia orzeczenia/opinii należy potwierdzić klikając przycisk USUŃ.

Proces potwierdzony jest komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie.

Usunięte orzeczenie/opinia znika z listy wydanych orzeczeń lub opinii:

Widok listy orzeczeń /opinii po usunięciu wspomnianego orzeczenia lub opinii