Instrukcje techniczne

Oddziały podstawowe w szkołach artystycznych bez pionu ogólnokształcącego – rejestracja

Powrót do listy

Poniższa instrukcja rejestracji oddziałów podstawowych w szkołach artystycznych bez pionu ogólnokształcącego dotyczy następujących szkół:

 1. Szkoła sztuki cyrkowej,
 2. Szkoła muzyczna I stopnia,
 3. Szkoła muzyczna II stopnia,
 4. Szkoła sztuki tańca,
 5. Policealna szkoła muzyczna,
 6. Policealna szkoła plastyczna,

gdzie możliwa jest rejestracja tylko jednego oddziału na danym poziomie z danym cyklem kształcenia, to znaczy, że można zarejestrować tylko jedną klasę I czy II w danym cyklu kształcenia. Nie ma możliwości tworzenia w takich szkołach klas 1a, 1b itd. w tym samym cyklu. W przypadku zarejestrowania więcej niż jednego oddziału pojawi się komunikat:

Okno z komunikatem w tym roku szkolnym można zarejestrować tylko jeden oddział na danym poziomie z danym cyklem kształcenia

Aby utworzyć oddział, należy wejść do zakładki Oddziały podstawowe w szkole, w której rejestrowany będzie oddział. Jeżeli jest ona w zespole to w pierwszej kolejności należy wybrać odpowiednią szkołę – klikając w rogu przy danych zespołu   Okno z zaznaczoną strzałką do rozwinięcia struktury zespołu     znak “STRZAŁKA” i w oknie Wybierz podmiot   wskazać

odpowiednią szkołę lub placówkę, w której będzie rejestrowany oddział.

Okno z wybranym podmiotem ze struktury zespołu

Po wybraniu odpowiedniej szkoły lub placówki pojawi się moduł ODDZIAŁY.

Okno z zaznaczonym modułem oddziały i zakładką oddziały podstawowe

Po kliknięciu w zakładkę ODDZIAŁY należy wybrać zakładkę Podstawowe– tu dostępna będzie lista oddziałów:

Widok na listę oddziałów

W celu zarejestrowania nowego oddziału należy w polu rok szkolny wskazać odpowiedni rok i kliknąć przycisk DODAJ. W systemie otworzy się nowe okno, w którym należy wprowadzić informacje o oddziale podstawowym.

Okno z widokiem na formularz rejestracji oddziału z polami do wypełnienia takim jak klasa, opis, specyfika oddziału, języki nauczane, cykl, zawód

Należy określić:

 • Rok szkolny
 • Typ szkoły dla oddziału
 • Klasę/semestr
 • Opis (nazwę) oddziału.
 • Specyfiki podstawową i dodatkowe.
 • Nauczane języki obce.
 • Cykl kształcenia.
 • Nauczany zawód (w przypadku szkół muzycznych I stopnia będzie to tylko „Przygotowanie do kształcenia zawodowego”), a dla niektórych zawodów również specjalności i specjalizacje.

UWAGA: należy wskazać wszystkie zawody, specjalności i specjalizacje nauczane na danym poziomie klasy – bez uzupełnienia tej informacji nie będzie można poprawnie przypisać ucznia do oddziału.

Po wypełnieniu danych w oknie dodania nowego oddziału:

Widok na wypełniony formularz rejestracji oddziału z funkcją zapisz

Należy kliknąć przycisk ZAPISZ w prawym dolnym rogu wyświetlanego okna.

Po zapisaniu pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Rejestrowany oddział pojawi się na liście oddziałów:

Widok na listę oddziałów podstawowych z zarejestrowanym oddziałem