Instrukcje techniczne

Rejestracja Organizacji Branżowych

Powrót do listy

Rejestracja Organizacji Branżowych możliwa jest z poziomu niektórych Ministerstw oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.

W celu wykazania organizacji branżowej czy też zaznaczenia już przy istniejącym wpisie np. Stowarzyszenia, że jest organizacją branżową w systemie SIO, w panelu z lewej strony aplikacji należy wybrać moduł Organy prowadzące inne niż JST/Minister oraz Organizacje Branżowe:

Okno z zaznaczoną zakładką Organy prowadzące inne niż JST/Minister oraz Organizacje Branżowe

Następnie kliknąć przycisk DODAJ, otworzy się formularz, który pozwoli zarejestrować nowy wpis.

UWAGA: nie ma osobnego typu organizacja branżowa.

Przy rejestrowanym organie, który będzie pełnił rolę organizacji branżowej jest do zaznaczenia checbox „Czy jest organizacją branżową”:

Okno z widokiem na wiersze umożliwiające dodanie nowego wpisu organizacji branżowej

W otwartym formularzu rejestracyjnym należy wybrać typ organu, następnie należy uzupełnić numer REGON zaznaczyć checbox „Czy jest organizacja branżową” oraz dane teleadresowe. Nazwa i adres zostaną automatycznie pobrane z rejestru REGON.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane. Kreator nie pozwoli zapisać formularza, jeśli wspomniane informacje nie zostaną wypełnione.

Okno w widokiem na uzupełnione wiersze nowego wpisu organizacji branżowej

Jeśli informacje na ekranie są właściwe, należy kliknąć przycisk ZAPISZ w prawym dolnym rogu aplikacji.

Po zapisaniu formularza pojawi się komunikat OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Wpis rejestrowanego Stowarzyszenia jako organizacji branżowej zostanie dodany do listy rejestru:

Okno na widok z zarejestrowanym nowym wpisem organizacji branżowej

W module Organy prowadzące inne niż JST/Minister oraz Organizacje Branżowe można wyszukać wpis, korzystając z filtrów dostępnych po prawej stronie aplikacji – należy wpisać np. Nazwę lub numer REGON organizacji lub wyszukać organizacje z danego województwa oraz z zaznaczeniem opcji „Czy jest organizacją branżową?” czy też „Czy porozumienie organizacji branżowej z BCU” i wybrać opcję WYSZUKAJ.

okno z zaznaczonymi filtrami

Szukane dane pojawią się w głównym oknie systemu:

widok na wyszukane dane organizacji

Po wybraniu zarejestrowanego wpisu z listy, w szczegółach organu, który jest organizacją branżową po przejściu do zakładki LISTA PROWADZONYCH PLACÓWEK pojawi się lista BCU gdzie organ jest wykazany jako organ prowadzący te placówki:

okno z widoku na listę prowadzonych placówek przez organizację

W zakładce LISTA BCU Z POROZUMIEŃ pojawią się BCU, z którymi organizacja branżowa ma podpisane porozumienia.

widok na zakładkę lista BCU z porozumień

UWAGA! Placówki będą widoczne na Liście porozumień po wpisaniu organizacji branżowej w formularzu rejestracji/modyfikacji BCU.