Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Aby usunąć wprowadzone dane dotyczące rozwiązania stosunku pracy, należy rozpocząć od wyboru roku kalendarzowego i okresu sprawozdawczego, który ma zostać usunięty, a następnie kliknąć w przycisk KOSZA. Po kliknięciu w dany przycisk pojawi się komunikat ostrzegający, który należy zatwierdzić przyciskiem USUŃ.

okno do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po usunięciu danych pojawia się komunikat informujący o poprawnym wykonaniu operacji: Operacja zakończona pomyślnie.

Usunięcie spowoduje całkowitą utratę wprowadzonych danych dla danego sprawozdania:

okno z widokiem rozwiązanie stosunku pracy z oznaczoną ikoną kosza

W przypadku usunięcia wpisu danych na stan 30 września danego roku kalendarzowego, istnieje możliwość ich ponownego wprowadzenia poprzez skopiowanie danych ze stanu na dzień 31 maja tego samego roku.

W tym celu należy skorzystać w polu Stan na 30 września z przycisku Kopiuj dane z 31 maja.

okno z widokiem na rozwiązanie stosunku pracy z oznaczoną opcją kopiuj dane z 31 maja

Następnie w nowym oknie pojawią się skopiowane dane ze stanu 31 maja oraz możliwość dodania nowych wpisów dotyczących rozwiązania stosunku pracy nauczycieli, które nastąpiły na dzień 30 września danego roku kalendarzowego:

okno dodaj informację o rozwiązaniu stosunku pracy nauczycieli z oznaczonym przyciskiem dodaj rozwiązanie/wygaśnięcie oraz zapisz

Po wprowadzeniu danych należy zapisać formularz poprzez przycisk ZAPISZ.

okno zakładka rozwiązanie stosunku pracy z widokiem na skopiowane dane