Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Placówki oświatowo-wychowawcze – Modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych w Danych o działalności placówki oświatowo-wychowawczej należy wejść w zakładkę Dane zbiorcze, Dane o działalności i wskazać placówkę, której dane mają być zmienione.

Po wybraniu placówki w pierwszej kolejności należy wskazać rok szkolny, którym dane będą modyfikowane, a następnie kliknąć w menu   przycisk menu  i wybrać przycisk MODYFIKUJ.

widok okna dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej z zaznaczoną możliwością wyboru roku szkolnego i wybranej opcji modyfikuj

Po kliknięciu MODYFIKUJ pojawi się okno w którym, należy wprowadzić dane, które mają ulec zmianie.

widok formularza modyfikuj dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej

Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Po zapisaniu danych w formularzu pojawi się komunikat informujący o pomyślnym zapisaniu danych: Operacja zakończona pomyślnie.

widok okna po modyfikacji danych o działalności placówki oświatowo-wychowawczych