Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych – Modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych w Czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych, należy wejść w Dane zbiorcze i Dane o działalności a następnie z okna głównego rozwinąć listę za pomocą strzałki i wybrać Czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych.

Po wybraniu zakładki dotyczącej czasu pracy należy wybrać rok szkolny, a następnie ikonę ołówek.

widok okna dane o działalności czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych

Po kliknięciu w opcję modyfikuj należy zmienić dane wprowadzone w kolumnach.

Modyfikacji podlegają pola:

  • Dzienny czas pracy
  • W tym czas bezpłatny

widok formularza modyfikuj informacje o czasie pracy w placówkach wychowania przedszkolnego lub oddziałach przedszkolnych

Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Po zapisaniu danych pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Zmienione dane pojawią się w oknie Dane zbiorcze dotyczące działalności podmiotów – Czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych:

okno czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych po modyfikacji danych