Instrukcje techniczne

Ukończone formy kształcenia

Powrót do listy

Ukończone formy kształcenia – Rejestracja/ Modyfikacja/ Usunięcie

Po wybraniu zakładki NAUCZYCIELE, Lista nauczycieli i wyborze nauczyciela z listy, następnie po wejściu w Dane dziedzinowe i Ukończone formy kształcenia i należy kliknąć DODAJ.

okno z widokiem na możliwość rejestracji ukończonych form kształcenia

Po kliknięciu przycisku DODAJ, system przekieruje do formularza, który pozwoli wprowadzić informacje odnośnie ukończonych formy kształcenia nauczyciela.

okno z widokiem na wybór roku dla formy kształcenia

Należy uzupełnić pole Rok szkolny wskazując ten, w którym została ukończona dana forma kształcenia, a następnie z podanych opcji wybrać formę kształcenia:

okno z widokiem na wybór formy kształcenia

Aby zatwierdzić wprowadzone należy kliknąć przycisk ZAPISZ znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.

okno z widokiem na wybrany rok i formę kształcenia

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat: ‘’Operacja zakończona pomyślnie’’.

okno z widokiem na zapisaną ukończoną formę kształcenia

Wprowadzone dane Ukończonych form kształcenia można modyfikować, w tym celu należy użyć opcji MODYFIKUJ, wprowadzić aktualne dane, następnie zapisać zmodyfikowany formularz.

okno z widokiem na modyfikację ukończonej formy kształcenia

Aby usunąć wprowadzone dane należy skorzystać z opcji USUŃ.

okno z widokiem na usunięcie ukończonej formy kształcenia

Pojawi się komunikat:

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia ukończonej formy kształcenia

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję USUŃ. 

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. 

Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Ukończonych form kształcenia.

okno z widokiem na usunięty wpis ukończonej formy kształcenia