Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

DANE ZBIORCZE

Infrastruktura – Zakres dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych – rejestracja

Aby wypełnić informacje dotyczące Zakresu dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych należy w bocznym menu wybrać moduł Dane zbiorcze – zakładkę Infrastruktura.

widok okna dane zbiorcze inne zakładka zakres dostosowania

Instrukcja Merytoryczna – Informacja o zakresie dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wprowadzenie danych należy zacząć od wyboru roku szkolnego:

widok okna dane zbiorcze inne zakładka zakres dostosowania z wyborem lat szkolnych  następnie kliknąć przycisk DODAJ.

Otworzy się okno, w którym należy uzupełnić:

Rok szkolny – dane zaczytane automatycznie po wybraniu w formularzu głównym,

Zakres dostosowania do wybrania opcje:

  • Całkowicie dostosowany
  • Częściowo dostosowany
  • Niedostosowany

widok formularza dodaj informację o zakresie dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych

Formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Wprowadzone dane pojawią się w oknie danych zbiorczych dotyczących Zakresu dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych:

widok okna dane zbiorcze inne zakładka zakres dostosowania z wprowadzonymi danymi