Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Nauczyciele – Zatrudnienie – Modyfikacja

Modyfikacji danych dotyczących zatrudnienia nauczyciela można wykonać na dwa sposoby.

1. Aby zmodyfikować dane dotyczące zatrudnienia nauczyciela w module Lista nauczycieli należy z listy wybrać osobę, której dane mają zostać poprawione. Następnie należy wybrać zakładkę ZATRUDNIENIE.

okno z widokiem po wejściu w zakładkę zatrudnienie i wskazaniu nauczyciela w celu modyfikacji danych w umowie.

W celu dokonania modyfikacji należy kliknąć w przycisk menu ( znak przycisk menu ), a następnie wybrać opcję MODYFIKUJ.

okno z widokiem na wybraną umowę nauczyciela do modyfikacji

Po wyborze opcji Modyfikuj pojawi się okno, w którym należy dokonać zmiany.

okno z widokiem na modyfikację stażu ogólnego

Możliwa jest modyfikacja podstawy prawnej zatrudnienia jeśli nie zostały zarejestrowane dane do tej umowy takie jak: tygodniowy wymiar zajęć, obowiązki itp. W przeciwnym wypadku pojawi się komunikat ostrzegający o ich usunięciu.

okno z widokiem na komunikat ostrzegawczy; obowiązki, tygodniowy wymiar zajęć, ogólny staż pracy, staż pedagogiczny przypisane do zmienianej umowy zostaną wykasowane.

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć w przycisk ZAPISZ.

Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem: “Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem na wprowadzony i zapisany  staż ogólny nauczyciela

2. Innym sposobem zmodyfikowania danych w zatrudnieniu jest skorzystanie z Panelu bocznego tzn. wybrać moduł NAUCZYCIELE – zakładka Lista umów.

okno z widokiem na panel boczny po wejściu w moduł nauczyciele i zakładkę lista umów

Aby modyfikować dane w zatrudnieniu należy na liście kliknąć w wybraną umowę.

W kolejnym kroku należy w prawym górnym rogu okna kliknąć w przycisk EDYCJI, znak (“OŁÓWEK”).

okno z widokiem na formularz danych do modyfikacji

Po wyborze opcji modyfikacji pojawi się nowe okno, w którym należy wprowadzić zmiany.

okno z widokiem na formularz w celu wprowadzenia zmian w staż ogólny

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć w przycisk ZAPISZ.

Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Okno z widokiem na wprowadzone  i zapisane zmiany w umowie nauczyciela