Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Nauczyciele – Zatrudnienie – Modyfikacja

Modyfikacji danych dotyczących zatrudnienia nauczyciela można wykonać na dwa sposoby.

1. Aby zmodyfikować dane dotyczące zatrudnienia nauczyciela w module Lista nauczycieli należy z listy wybrać osobę, której dane mają zostać poprawione. Następnie należy wybrać zakładkę ZATRUDNIENIE.

oko z widokiem na osobę, której dane mają zostać poprawione

W celu dokonania modyfikacji należy kliknąć w przycisk menu ( znak przycisk menu ), a następnie wybrać opcję MODYFIKUJ.

okno z widokiem na modyfikację danej umowy

Po wyborze opcji Modyfikuj pojawi się okno, w którym należy dokonać zmiany.

okno z widokiem na modyfkacje danych podstawowych umowy

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć w przycisk ZAPISZ.

Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem: “Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem na podgląd zapisanych zmian dotyczących umowy

2. Innym sposobem zmodyfikowania danych w zatrudnieniu jest skorzystanie z Panelu bocznego tzn. wybrać moduł NAUCZYCIELE – zakładka Lista umów.

okno z widokiem na wybór umowy z listy umów

Aby modyfikować dane w zatrudnieniu należy na liście kliknąć w wybraną umowę.

W kolejnym kroku należy w prawym górnym rogu okna kliknąć w przycisk EDYCJI, znak (“OŁÓWEK”).

oko z widokiem na możliwość edycji wybranej umowy

Po wyborze opcji modyfikacji pojawi się nowe okno, w którym należy wprowadzić zmiany.

okno z widokiem na formularz modyfikacji danych podstawowych umowy

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć w przycisk ZAPISZ.

Poprawnie zapisana zmiana zakończy się komunikatem: “Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z wodorkiem na wprowadzone i zapisane dane podstawowe