Instrukcje techniczne

Grupowe usunięcie informacji – Uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły artystycznej

Powrót do listy

Aby poprawnie usunąć informację o uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej należy zweryfikować czy uczeń posiada informację uzyskania dyplomu ukończenia szkoły artystycznej.

Grupowe usunięcie informacji – Uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły artystycznej wykonywane jest z LISTY ODDZIAŁÓW PODSTAWOWYCH w module ODDZIAŁY.

W pierwszej kolejności należy wyszukać odpowiedni oddział poprzez wejście w moduł ODDZIAŁY- PODSTAWOWE.

Obraz widokiem na zakładkę oddziały podstawowe z oznaczonym w górnym rogu oddziałem

Następnie należy przejść do zakładki PRZYPISANIA i z prawej strony należy wybrać zakładkę ZAKOŃCZONE.

Okno z widkiem na oddział z oznaczonymi zakładkami przypisania i zakończone

Następnie należy zaznaczyć uczniów, którym chcemy usunąć informację o uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej.

Okno z widokiem oddział podstawowy z oznaczonymi na liście uczniami

Lista uczniów może mieć więcej niż 1 stronę. Strony oraz liczba wyświetlanych wpisów widoczne są w prawym dolnym rogu   Widok na dolny pasek pokazujący ilość pozycji na jednej stronie wyszukiwania wyników, z możliwością przejścia do kolejnej   . Zaznaczając wybrane osoby można przejść do następnej strony i zaznaczyć kolejną grupę uczniów – dane zaznaczone na pierwszej stronie będą zapamiętane i uwzględnione podczas grupowego usunięcia danych.

W prawym, górnym rogu okna, należy kliknąć MENU przycisk menu.

okno z widokiem na liste wybranych uczniów z oznaczonym w prawym górnym rogu przyciskiem menu

Pojawi się lista z której należy wybrać USUŃ DANĄ DZIEDZINOWĄ  i z kolejnej Listy należy wybrać konkretną DANĄ DZIEDZINOWĄ – DYPLOM SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ.

okno z widokiem na listę uczniów w oddziale z odznaczoną z prawej strony funkcją usuń daną dziedzinową

Następnie pojawi się nowe okno, gdzie należy oznaczyć CHCECKBOX potwierdzający usunięcie wybranej danej dziedzinowej.

W przypadku rezygnacji z usunięcia danej dziedzinowej należy kliknąć w przycisk KRZYŻYKA znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

Okno z potwierdzeniem usunięcia informacji o uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej

Następnie należy kliknąć w przycisk  USUŃ WSZYSTKIE.

Po zatwierdzeniu usunięcia pokaże się okno z listą uczniów, którym została usunięta DANA DZIEDZINOWA – DYPLOM SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ. Poprawnie usunięty dyplom szkoły artystycznej pokaże się w formie listy uczniów z zaznaczoną na ZIELONO informacją znak potwierdzeniaWYSŁANO POPRAWNIE. Jak na zdjęciu poniżej:

okno z widokiem listy uczniów, którym usunięto informacje o uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej