Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Dane o wymiarze zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach lub placówkach oświatowych, przekazuje się

• do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego wg. stanu na koniec IV kwartału roku poprzedniego,

• do dnia 10 kwietnia każdego roku kalendarzowego wg. stanu na koniec I kwartału,

• do dnia 10 lipca każdego roku kalendarzowego wg. stanu na koniec II kwartału,

• do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego wg. stanu na koniec III kwartału.

Instrukcja Merytoryczna – Wymiar zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami

Aby wypełnić informacje dotyczące danych Wymiar zatrudnienia – pracownicy niebędący nauczycielami należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę Dane zbiorcze, a następnie Zatrudnienie.

okno z widokiem na zakładkę pracownicy niebędący nauczycielami

W prawym górny rogu okna należy wybrać rok kalendarzowy oraz kwartał za jaki będą wprowadzane dane.

okno z widokiem na zakładkę pracownicy niebędący nauczycielami z oznaczoną możliwością wyboru roku oraz kwartału.

Aby rozpocząć wprowadzanie danych należy użyć przycisku DODAJ znajdującego się w prawym górnym rogu okna.

Po kliknięciu w przycisk DODAJ pojawi się okno, w którym należy wprowadzić dane.

Pole Liczba etatów można wypełnić tylko liczbą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

okno dodaj informacje o wymiarze zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami z oznaczonym przyciskiem zapisz

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Dane widoczne po zapisaniu:

okno z widokiem na zakładkę pracownicy niebędący nauczycielami z przykładowo wprowadzonymi danymi