Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Powierzchnia gruntów oraz obiektów budowlanych – usunięcie

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych. W tym celu należy kliknąć znak menu znak menu i wybrać opcję USUŃ.

widok okna infrastruktura zakładka powierzchnia gruntów z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy potwierdzić operację usunięcia:

widok okna do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

widok okna do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem USUŃ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po wykonaniu operacji usuwane dane znikają z tabeli.

widok formularza powierzchnia gruntów oraz obiektów budowlanych po usunięciu wybranych danych