Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Oddziały dodatkowe – usunięcie

W SIO można usunąć błędnie zarejestrowany oddział dodatkowy z listy oddziałów pod warunkiem, że nie ma do niego przypisanych uczniów – oddział musi być pusty.

Aby usunąć oddział dodatkowy należy wybrać go z listy zarejestrowanych oddziałów:

Widok na listę oddziałów dodatkowych z zaznaczonym do usunięcia oddziałem

Należy kliknąć w wybrany wpis, pojawi się okno podglądu szczegółów oddziału w prawym górnym rogu należy wybrać opcję „KOSZ”.

Okno podglądu szczegółów oddziału z zaznaczoną w prawym górnym rogu opcją „kosza”

Pojawi się okno z pytaniem:

Okno z pytaniem czy na pewno usunąć wybrany oddział ?

Chęć usunięcia oddziału należy potwierdzić klikając przycisk USUŃ.

Proces zostanie potwierdzony komunikatem: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Usunięty oddział zniknie z listy oddziałów:

Widok na listę oddziałów po usunięciu wspomnianego oddziału