Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Oddziały dodatkowe – Modyfikacja

Aby zmodyfikować dane w zarejestrowanym oddziale dodatkowym, należy wybrać odpowiedni wpis z listy oddziałów:

Widok na listę zarejestrowanych oddziałów z zaznaczonym oddziałem do modyfikacji

Wyświetli się podgląd szczegółów wybranego oddziału.

Podgląd szczegółów wybranego oddziału

W celu wprowadzenia zmian, należy wybrać w prawym górnym rogu funkcję MODYFIKACJI (znak “OŁÓWEK”).

W oddziałach dodatkowych modyfikacji podlega jedynie pole Nazwa.

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w opisie Nazwy oddziału dodatkowego należy je zapisać korzystając z przycisku ZAPISZ dostępnego w prawym dolnym rogu wyświetlanego okna.

Pojawi się komunikat o pomyślnie zakończonej operacji: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Na liście oddziałów dodatkowych pojawi się zmodyfikowany wpis oddziału:

Widok na listę oddziałów ze zmodyfikowanym wpisem oddziału