Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Poradnia – Wydawanie orzeczeń/opinii – Rejestracja

W publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych należy zarejestrować wszystkie:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

wydane od 1 stycznia 2013 r.

Od 1 września 2017 r. możliwość wydawania i rejestrowania orzeczeń i opinii mają tylko publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz poradnie specjalistyczne.

Wydane orzeczenie/opinię dla ucznia należy zarejestrować w module Wydawanie orzeczeń dostępnym w menu bocznym.

okno z widokiem na możliwość rejestracji wydawania orzeczenia/opinii dostępnym w menu bocznym.

Po wejściu w moduł Wydawanie orzeczeń otworzy się lista wprowadzonych w poradni orzeczeń/opinii.

Na listę orzeczeń/opinii składa się:

 • przycisk DODAJ,
 • przycisk FILTRUJ, umożliwiający wyszukiwanie po numerze orzeczenia/opinii, typie orzeczenia/opinii, przyczynie, dacie wydania,
 • kolumna Numer,
 • kolumna Typ,
 • kolumna Przyczyny,
 • kolumna Przyczyna dodatkowa,
 • kolumna Data wydania,
 • kolumna Data rejestracji, umożliwiająca sortowanie po dacie rejestracji orzeczenia/opinii

okno z widokiem na wyfiltrowane orzeczenie listy

W celu zarejestrowania nowego orzeczenia/opinii należy kliknąć przycisk DODAJ. Otworzy się nowe okno, wprowadzanie danych należy rozpocząć od określenia typu orzeczenia lub opinii. Bez znaczenia na wybór rodzaju orzeczenia lub opinii zawsze należy uzupełnić:

 • Numer orzeczenia lub opinii,
 • Datę wydania orzeczenia lub opinii,
 • Dane ogólne dziecka.

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania

W przypadku rejestracji opinii o potrzebie wczesnego wspomagania formularz rejestracyjny wygląda następująco:

Obraz zawierający szczegóły rejestracji wydawanej opinii

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Formularz rejestracji orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wygląda następująco:

Obraz zawierający szczegóły rejestracji wydawanego orzeczenia

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Okno rejestracji orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przedstawia się tak:

Obraz zawierający szczegóły rejestracji wydawanego orzeczenia

Wypełniony formularz należy zapisać używając przycisku Zapisz  znajdującego się w prawym dolnym rogu formularza.

Po zapisaniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie

Zarejestrowane orzeczenia/opinie pojawią się na liście orzeczeń/opinii.

Obraz zawierający zapisane dane dotyczące wydanych orzeczeń oraz opinii

Na liście orzeczeń/opinii mogą pojawić się zarejestrowane we wcześniejszych latach orzeczenia lub opinie zaznaczone kolorem czerwonym oraz etykietą  Etykieta - kółko z wykrzyknikiem w środku- niekompletne dane w orzeczeniu/opinii  z dodatkowym komunikatem „Niekompletne dane w orzeczeniu/opinii”. Takie oznaczenie świadczy o braku danych ogólnych dziecka, które należy uzupełnić.

Widok na listę orzeczeń oznaczonych etykietą - niekompletne dane w orzeczeniu/opinii

Należy kliknąć w wybrany wpis orzeczenia lub opinii i skorzystać z funkcji modyfikacji oznaczonej w prawym górnym rogu motywem ołówka.

Podgląd szczegółów wybranego orzeczenia z zaznaczoną funkcją modyfikacji

Następnie w polu dotyczącym Danych ogólnych dziecka wprowadzić niezbędne dane:

Podgląd szczegółów wybranego orzeczenia z polami do wypełnienia- grupa wiekowa, typ podmiotu, klasa

Wypełniony formularz należy zapisać używając przycisku Zapisz znajdującego się w prawym dolnym rogu formularza.

Po zapisaniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Zmodyfikowany wpis orzeczenia lub opinii pojawi się na liście oznaczony kolorem czarnym.

Widok na listę orzeczeń i opinii z zaznaczonym zmodyfikowanym wpisem orzeczenia lub opinii

Przycisk FILTRUJ pozwala na wyszukanie orzeczenia/opinii po takich danych jak:

 • Numer orzeczenia/opinii
 • Typ orzeczenia/opinii
 • Data wydania
 • Niekompletne dane orzeczenia/opinii

okno przedstawiające szczegóły wyszukiwania orzeczenia/opinii

Po wypełnieniu jednej frazy należy kliknąć przycisk WYSZUKAJ.

Na liście pojawią się szukane dane:

okno z listy z widokiem na wyszukane dane