Instrukcje techniczne

Usunięcie

Powrót do listy

Usunięcia okresu miejsca zamieszkania ucznia należy dokonać tylko w przypadku, kiedy wskazany okres i miejscowość zamieszkania zostały błędnie wprowadzone. W pozostałych przypadkach należy zmodyfikować okres lub miejscowość zamieszkania ucznia.

kno z widokiem na możliwość wyboru z menu, usunięcia miejsca zamieszkania w podglądzie danych identyfikacyjnych ucznia

Usunięcie okresu miejsca zamieszkania odbywa się poprzez wybór z menu bocznego: modułu UCZNIOWIE, następnie z LISTY UCZNIÓW wybieramy konkretną osobę i przechodzimy do jej danych identyfikacyjnych. W tym miejscu, na dole formularza w polu MIEJSCE ZAMIESZKANIA należy wybrać USUŃ.

Pojawi się dodatkowe okno z zapytaniem:

Okno z pytaniem czy na pewno usunąć wybrane miejsce zamieszkania ucznia, z aktywnym przyciskiem usuń

W celu potwierdzenia wyboru należy wybrać USUŃ.

Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie

Prawidłowe zapisanie danych skutkuje pojawieniem się informacji u dołu strony OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Nie będzie można usunąć okresu miejsca zamieszkania ucznia, jeśli usuwany okres będzie obejmował okres przypisania ucznia do oddziału podstawowego, przygotowawczego lub RW w bieżącym roku szkolnym.