Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powr贸t do listy

Pozosta艂e dane dziedzinowe ucznia wpisuj膮 szko艂y.

Po wybraniu ucznia z listy uczni贸w nale偶y wybra膰 zak艂adk臋聽DANE DZIEDZINOWE聽.

Pozosta艂e dane dziedzinowe mo偶liwe do wpisania s膮 uzale偶nione od typu szko艂y, kt贸ra przekazuje dane.

Okno z widokiem na dane dziedzinowe po wybraniu ucznia z listy.

Przy wybranym roku szkolnym聽nale偶y klikn膮膰聽DODAJ聽przy polu聽Pozosta艂e dane dziedzinowe.

Widok na pole pozosta艂e dane dziedzinowe

Rozwin膮 si臋 dost臋pne聽w danej szkole lub plac贸wce o艣wiatowej聽opcje do zaznaczenia:

Okno z widokiem na list臋 pozosta艂ych danych dziedzinowych do wyboru

Okno z widokiem na list臋 pozosta艂ych danych dziedzinowych do wyboru

Okno z widokiem na list臋 pozosta艂ych danych dziedzinowych do wyboru ci膮g daszy

Opcja w Danych Dziedzinowych ucznia聽POZALEKCYJNE ZAJ臉CIA WYCHOWAWCZE W SZKOLE W PODMIOCIE LECZNICZYM聽jest dost臋pna do zaznaczenia聽do roku szkolnego 2017/2018.

UWAGA:聽Od roku szkolnego聽2018/2019聽dane o ucz臋szczaniu na pozalekcyjne zaj臋cia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym nale偶y wykaza膰 poprzez rejestracj臋 oddzia艂u dodatkowego聽鈥濸ozalekcyjne zaj臋cia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym鈥,聽a nast臋pnie przypisania do niego uczni贸w bior膮cych udzia艂 w zaj臋ciach.

Wariant w Danych Dziedzinowych ucznia聽ZINDYWIDUALIZOWANA 艢CIE呕KA OBOWI膭ZKU PRZEDSZKOLNEGO聽i聽ZINDYWIDUALIZOWANA 艢CIE呕KA KSZTA艁ACENIA聽jest dost臋pny do zaznaczenia聽od roku szkolnego 2022/2023.

Mo偶na tutaj przekaza膰 informacje dotycz膮ce danych dziedzinowych ucznia:

 • Okresu indywidualnego nauczania
 • Spe艂niania obowi膮zku szkolnego w szkole obwodowej
 • Okresu spe艂niania obowi膮zku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szko艂膮 -nauczanie domowe
 • Okresu spe艂niania obowi膮zku rocznego przygotowania przedszkolnego poza plac贸wk膮 wych. przedszkolnego 鈥 nauczanie domowe 鈥 opcja dost臋pna tylko z poziomu plac贸wek typu: Przedszkole, Punkt przedszkolny, Zesp贸艂 wychowania przedszkolnego
 • Okresu spe艂niania przez ucznia obowi膮zku szkolnego lub obowi膮zku nauki poza szko艂膮 鈥 nauczanie domowe
 • Okresu korzystania przez ucznia z indywidualnego nauczania
 • Wydania uczniowi karty rowerowej
 • Okresu korzystania przez ucznia z internatu聽( od roku szkolnego 2021/2022 uczniowi w szkole, kt贸ra znajduje si臋 w zespole/jednostce z艂o偶onej mo偶na przypisa膰 okres korzystania z internatu, je偶eli przynajmniej jedna szko艂a/plac贸wka w zespole ma w RSPO wskazany internat. W danych zbiorczych Internat/Bursa tylko uczni贸w z poza danego zespo艂u /jednostki z艂o偶onej.)
 • Okresu uczestnictwa ucznia w zespole pozalekcyjnych zaj臋膰 wychowawczych w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczy聽(mo偶liwe do wykazania w danych dziedzinowych do roku szkolnego 2017/18)
 • Okresu indywidualnego programu nauki
 • Okresu indywidualnego toku nauki
 • Miejsca praktycznej nauki zawodu
 • Statusu m艂odocianego pracownika
 • Zaj臋膰 edukacyjnych z art.47. ustawy Prawo o艣wiatowe
 • Zindywidualizowanej 艣cie偶ki kszta艂cenia
 • Zindywidualizowanej 艣cie偶ki obowi膮zku przedszkolnego

Aby uzupe艂ni膰 wi臋kszo艣膰 danych dziedzinowych, ucze艅 musi by膰聽przypisany do oddzia艂u podstawowego聽w aktualnym roku szkolnym. Bez zarejestrowania wspomnianego przypisania pojawi si臋 komunikat uniemo偶liwiaj膮cy wpisanie danych dziedzinowych ucznia.

Komunikat: nie posiadasz jeszcze zarejestrowanych przypisa艅 na wybrany rok szkolny dla tego typu danej dziedzinowej

Po wybraniu odpowiedniej danej dziedzinowej np.聽Korzystanie z dodatkowej, bezp艂atnej nauki j臋zyka聽pojawia si臋 okno do wprowadzenie daty rozpocz臋cia i ewentualnego zako艅czenia oraz zatwierdzenia za pomoc膮 klawisza聽ZAPISZ.聽聽Okno formularza : dodaj korzystanie z dodatkowej, bezp艂atnej nauki j臋zyka polskiego

Zapisane dane pojawi膮 si臋 na stronie.

Widok zapisanych pozosta艂ych danych dziedzinowych u wybranego ucznia

Wybieraj膮c dan膮 dziedzinow膮聽Zindywidualizowana 艣cie偶ka kszta艂cenia聽lub聽Zindywidualizowana 艣cie偶ka obowi膮zku przedszkolnego聽pojawi si臋 okno do wprowadzenie daty rozpocz臋cia i ewentualnego zako艅czenia oraz zatwierdzenia za pomoc膮 klawisza聽ZAPISZ.

okno z widokiem dodaj - zindywidualizowana 艣cie偶ka kszta艂cenia