Instrukcje techniczne

Modyfikacja

Powrót do listy

Liczba miejsc w placówce – Modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych danych Liczby miejsc w placówce należy przy wprowadzonym wpisie wybrać ikonę  ołówka. Automatycznie otworzy się okno, w którym można nanieść poprawki.

widok okna dane o działalności liczba miejsc w placówce z zaznaczoną możliwością modyfikacji

Modyfikacji podlegają pola Liczba miejsc, a w placówkach SOW, SOSW, ORW, MOW, MOS Liczba miejsc przeznaczonych na tymczasowe umieszczenie nieletnich.

widok formularza modyfikuj informacje o liczbie miejsc w placówce z zaznaczonym polem do modyfikacji

widok okna modyfikuj informacje o liczbie miejsc w placówce z zaznaczonym polem modyfikacji liczby miejsc przeznaczonych na tymczasowe umieszczenie nieletnich

Po zmianie danych w formularzu, należy go zapisać klikając przycisk  ZAPISZ znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Zmienione dane pojawią się w oknie Dane zbiorcze dotyczące działalności podmiotów – Liczba miejsc w placówce:

widok okna dane o działalności liczba miejsc w placówce po modyfikacji danych