Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Zajęcia dodatkowe – Rejestracja

Rejestracja danych dziedzinowych ucznia obejmuje dane dotyczące uczestniczenia ucznia w zajęciach dodatkowych zgodnie z Art. 14 pkt. 25 Ustawy o SIO.

Aby zarejestrować zajęcia dodatkowe, uczeń musi być najpierw przypisany do oddziału.

Zajęcia dodatkowe wykazuje się po wybraniu ucznia z listy uczniów w zakładce DANE DZIEDZINOWE i wprowadzając dane w kafelku ZAJECIA DODATKOWE.

Okno z widokiem na zakładkę dane dziedzinowe u wybranego ucznia i możliwość dodania zajęć dodatkowych

Aby wprowadzić zajęcia dodatkowe należy kliknąć DODAJ w kafelku ZAJĘCIA DODATKOWE. Następnie pojawi się okno z danymi do wypełnienia.

Należy uzupełnić pola takie, jak:

 • TYP ZAJĘĆ,
 • RODZAJ ZAJĘĆ.

W polu TYP ZAJĘĆ należy wybrać następujące zajęcia:

 • Zajęcia dla szczególnie uzdolnionych,
 • Zajęcia dla zainteresowanych.

Z kolei w polu RODZAJ ZAJĘĆ należy wybrać rodzaj tych zajęć:

 • Informatyczne,
 • Techniczne,
 • Przedmiotowe,
 • Artystyczne,
 • Sportowe,
 • Turystyczno-krajoznawcze,
 • Inne.

Widok uzupełnionego formularza dodania zajęć dodatkowych

Wypełniony formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Wprowadzone dane pojawią się w oknie DANYCH DZIEDZINOWYCH dotyczących zajęć dodatkowych.

Okno z zapisanymi danymi zajęć dodatkowych