Instrukcje techniczne

Wykaz placówek oświatowych

Powrót do listy

Wszystkie opcje związane z wypełnianiem formularzy rejestracyjnych są zlokalizowane w module  PODMIOT. Wybierając odpowiedni przycisk menu z lewej strony ekranu, użytkownik przechodzi do właściwego modułu aplikacji, która sygnalizuje zmianą koloru wybranego modułu na niebieski.

Okno z zaznaczonym modułem Podmiot po lewej stronie systemu

W aplikacji wyświetla się lista wszystkich zarejestrowanych placówek przez dany organ samorządu terytorialnego lub dane ministerstwo.

Okno z widokiem na listę podmiotów

Przedstawia ona tabelę z formularzami rejestracyjnymi i modyfikacyjnymi zapisanymi w systemie centralnym. Tabela prezentuje następujące informacje:

  • RSPO – (zostaje nadany automatycznie podczas zapisania formularza rejestracyjnego placówki w bazie danych),
  • Nazwę szkoły lub placówki oświatowej,
  • Datę rejestracji,
  • REGON,
  • Typ placówki,
  • Miejscowość
  • Kolumnę z ikonami informującymi o statusie przetworzenia formularza (trójkąt z wykrzyknikiem, lub kółko z literą „i” w środku)   znak trójkąt z wykrzyknikiem   ,   znak kółko z literą „i”   oraz jej strukturze   znak struktura placówki   .

Filtrowanie danych

Możliwe jest filtrowanie placówek po ich nazwie za pomocą pola „z lupą”, gdzie należy wprowadzić szukaną frazę i nacisnąć ENTER lub przycisk LUPA.

okno z widokiem na pasek Wyszukaj nazwę

Można także, zawęzić pole wyszukiwania ( numer RSPO/Nazwa/ REGON/ Typ/ Województwo/ Status aktywności, itp.) za pomocą przycisku FILTRUJ , który znajduje się w prawym górnym rogu aplikacji.

Okno z zaznaczoną opcja filtruj w prawym górnym rogu systemu

okno z widokiem na funkcję wyszukaj z oznaczonym w prawym dolnym rogu przycisku wyszukaj

Aby usunąć wprowadzone dane w polu WYSZUKAJ należy skorzystać z przycisku WYCZYŚĆ .

Sortowanie danych

Dane na liście podmiotów można posortować po kolumnach widocznych na liście podmiotów RSPO: alfabetycznie/ po nazwie/ po dacie rejestracji/ wg typu/ poprzez kliknięcie kursorem myszy obok nazwy danej kolumny. Pojawi się wówczas STRZAŁKA w danej kolumnie, w kierunku góra/ dół, symbolizująca sortowanie.

Okno z widokiem na listę podmiotów z oznaczona kolumną data rejestracji