Instrukcje techniczne

Zmiana adresu placówki/szkoły przeprowadzającej egzaminy

Powrót do listy

Aby dokonać zmiany adresu placówki należy przejść na moduł PODMIOT , a następnie na zakładkę LISTA PODMIOTÓW .

okno z widokiem na moduł podmiot

Jeżeli przy placówce z prawej strony pojawia się ZNAK znak z wykrzyknikiem w  kółku o treści:  podane dane adresowe nie są aktualne oznacza to, że w placówce/szkole są podanie nieaktualne dane adresowe.

Po wejściu w placówkę/szkołę będzie widoczny poniższy komunikat:

okno  z widokiem na dane placówki z komunikatem o konieczności zmiany adresu siedziby w powodu nieaktualnych  danych

W przypadku, gdy przy placówce z prawej strony pojawia się ZNAKznak z wykrzyknikiem w kole składającego się z dwóch strzałek o treści: zgłoszony brak poprawności danych siedziby podmiotu oznacza to, że placówka/szkoła zgłosiła brak poprawności danych siedziby podmiotu.

Po wejściu w placówkę/szkołę będzie widoczny poniższy komunikat:

okno  z widokiem na dane placówki z komunikatem o konieczności zmiany adresu siedziby zgłoszony przez podmiot

W kolejnym kroku należy przejść na daną placówkę i następnie poprzez MODYFIKACJE, dokonać zmiany ADRESU SIEDZIBY SZKOŁY PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.okno z widokiem danych placówki  z oznaczoną w prawym górnym rogu funkcją Modyfikuj

Następnie należy wprowadzić zmiany w adresie siedziby szkoły/placówki oświatowej i zapisać zmiany poprzez przycisk ZAPISZ .

okno z widokiem na  adres siedziby

W przypadku rezygnacji z wprowadzania zmian należy kliknąć w przycisk ANULUJ.

Po zapisaniu zmiany pojawi się komunikat : OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Po zapisaniu pojawi się w prawym górnym rogu komunikat: PRZETWARZANY W GUS.

Po zatwierdzeniu danych w GUS komunikat zmieni się na: ZAAKCEPTOWANY W GUS.