Instrukcje techniczne

Rejestracja

Powrót do listy

Rejestracja danych o wydatkach i dotacji dotyczy:

  • publicznych szkół/placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST i osoby fizyczne,
  • niepublicznych szkół/placówek oświatowych.

Dane o wydatkach i dotacji szkół/placówek oświatowych zbierane są i przekazywane do bazy danych SIO:

  • do 10 października każdego roku kalendarzowego za okres styczeń-sierpień,
  • do 10 stycznia każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni.

Aby wprowadzić dane dotyczące Wydatków i dotacji należy wejść w Dane zbiorcze i Finanse, a następnie w zakładkę WYDATKI i DOTACJE.

okno dane zbiorcze finanse zakładka wydatki i dotacje

Wprowadzanie danych w zakładce Wydatki i dotacje należy rozpocząć od wskazania roku kalendarzowego, którego dotyczą wydatki a następnie kliknięciu przycisku DODAJ.

okno dane zbiorcze finanse zakładka wydatki i dotacje z oznaczoną opcją dodaj i możliwością wyboru roku

Po kliknięciu przycisku DODAJ w oknie wydatków należy wskazać rok kalendarzowy, okres sprawozdawczy, wydatki ogółem i rozpisać wydatki na:

  • majątkowe,
  • wydatki na wynagrodzenia nauczycieli,
  • wydatki na wynagrodzenia ogółem,
  • oraz wysokość otrzymanej dotacji.

formularz dodaj wydatki i dotacje na placówki prowadzone przez organy prowadzące inne niż JST/Minister

Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ lub ZAPISZ i DODAJ NASTĘPNY, który umożliwia zapisanie danych i od razu możliwość przejścia do wprowadzenia kolejnego sprawozdania.

formularz dodaj wydatki i dotacje na placówki prowadzone przez organy prowadzące inne niż JST/Minister z oznaczonym przyciskiem zapisz i dodaj następny

Po zapisaniu danych pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Wprowadzone sprawozdanie pokaże się w głównym widoku.

okno z widokiem na wprowadzone dane w zakładce wydatki i dotacje.

Aby wprowadzić kolejne sprawozdanie należy ponownie kliknąć przycisk DODAJ.

okno z widokiem na zakładkę wydatki i dotacje z oznaczoną opcją dodaj

W nowym oknie wydatków należy wprowadzić dane dla kolejnego sprawozdania.

formularz dodaj wydatki i dotacje na placówki prowadzone przez organy prowadzące inne niż JST/Minister z oznaczonym przyciskiem zapisz.

Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

Wprowadzone sprawozdanie za okres styczeń sierpień oraz sprawozdanie za rok, pojawią się w oknie głównym.

okno z widokiem na wprowadzone dane w zakładce wydatki i dotacje.